Opkomende landen zijn militaire hoogvliegers

Analyse

Opkomende landen zijn militaire hoogvliegers

Opkomende landen zijn militaire hoogvliegers
Opkomende landen zijn militaire hoogvliegers

Aurélie Hombroukx

01 september 2014

© Blog do Planalto CC BY-NC-SA 2.0

De leiders van de BRICS-landen

© Blog do Planalto CC BY-NC-SA 2.0

De economische welvaart van de BRICS- en MINT-landen vertaalt zich in toegenomen militaire uitgaven. In totaal steeg het defensiebudget van deze landen op zeven jaar tijd met 125 miljard euro. Dat blijkt uit gegevens van het Londense Internationaal Instituut voor Strategische Studies (IISS) en het Stockholm Instituut voor Vredesonderzoek (SIPRI).

In totaal werd in 2013 door de BRICS (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika) en MINTs (Mexico, Indonesië, Nigeria, Turkije) 212,8 miljard euro uitgegeven aan defensie. In 2006 was dat nog 87,8 miljard euro.

Defensie-uitgaven van de BRICS en MINTs in miljarden euro. Bron: ‘The Military Balance’ (IISS), 2007 en 2014.

Bovenstaande afbeelding schetst de defensiebudgetten van de verschillende groeilanden. Hoewel deze gegevens zich op officiële bronnen van de landen in kwestie baseren, dienen ze volgens experts met de nodige korrel zout genomen te worden.

‘Grote en kleinere landen laten nooit het achterste van hun tong zien wat betreft informatieverstrekking over militaire capaciteiten. Dat is de normale gang van zaken’, zegt Alexander Mattelaer, defensiespecialist aan de VUB. ‘Zeker voor de gegevens van minder transparante landen zoals China moeten we kritisch zijn’, vindt ook Pieter Wezeman van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

SIPRI berekende dat het Russische defensiebudget 4,1 procent van het Bruto Binnenlands Product (bbp) uitmaakte in 2013. In 2006 was dat nog 3,5 procent. Ook het defensiebudget van Nigeria stijgt opmerkelijk: van 0,5 procent in 2006 naar 1 procent in 2013. China’s defensiebudget maakt 2 procent uit van het bbp uit 2013, in 2006 was dat nog 2,1 procent.

Satellieten, tanks en vliegdekschepen

Scroll over de wereldkaart om de troepensterkte en militaire hardware per groeiland te bekijken. De BRICS zijn in het rood gemarkeerd en de MINT-landen in het bruin. Bron: The Military Balance (IISS).

Bovenstaande kaart toont per land het aantal militairen, onderzeeërs, vliegdekschepen, vliegtuigen, tanks, fregatten, helikopters en satellieten. Andere militaire hardware (zoals radarsystemen, voertuigen, kleinere wapens, luchtafweer en mijnen) is niet opgenomen.

Opmerkelijk: het aantal Russische militairen is op zeven jaar tijd drastisch gedaald. Met name de 20 miljoen reservetroepen (2006) werden gereduceerd tot 2 miljoen militairen in 2013. Een andere opvallende daler in aantal militairen is China, waar het leger met zo’n 100.000 militairen inkrimpt. In Brazilië, Mexico, India en Indonesië daarentegen stijgt het aantal militairen met 40.000 tot 160.000 soldaten.

© UK Ministry of Defence CC BY-NC 2.0

Het Russische vliegdekschip Admiral Kuznetsov

© UK Ministry of Defence CC BY-NC 2.0

Wat betreft onderzeeërs nam het aantal van China en Rusland met bijna evenveel toe, maar Rusland heeft wel dubbel zoveel onderzeeërs als China.

De opkomende landen hebben nog altijd vrij weinig vliegdekschepen: alle BRIC-landen hebben welgeteld één vliegdekschip. De MINT-landen hebben er geen, zelfs Indonesië niet.

In 2013 hebben een aantal landen (India, China, Mexico, Turkije en Rusland) geïnvesteerd in satellieten. Deze dienen vooral ter ondersteuning van de communicatie- en navigatiesystemen. Rusland telde er in 2013 63, China 59 en India 5.

Sterkste groeiers ter wereld

De BRICS- en MINT-landen staan bekend om hun indrukwekkende economische groei. Die groei maakt de militaire uitbreiding dan ook mogelijk. Onderstaande tabel toont hoe groot het bbp per hoofd voor de BRICS en MINTs was in 2006 en 2013. Dit cijfer is het resultaat van de opbrengst van de totale binnenlandse economische productie (bbp) gedeeld door het aantal inwoners, wat neerkomt op het gemiddelde jaarlijks inkomen per inwoner. Het geeft een beeld over de economische welvaart van een land, maar niet hoe deze welvaart verdeeld is.

Klik op de jaartallen om de bbp/hoofd van alle landen te zien. Bron: Military Balance.

Het gemiddelde jaarlijks inkomen per hoofd is het hoogst voor Rusland, met een bedrag van bijna 11.800 euro. Voor de sterkste groei tussen 2006 en 2013 tekenen China en Indonesië, landen met een laag bbp per hoofd.

China staat (in absolute cijfers) in het lijstje van BRICS en MINTs op de zesde plaats met een bbp per hoofd van bijna 5000 euro in 2013. Indonesië staat één plaats lager met zo’n 1120 euro.
 
Omdat het Indonesische bbp per hoofd in 2006 nog lager lag, ligt het groeipercentage (respectievelijk 231 % en 156 %) opvallend hoog . Deze groeiers staan, samen met de landen met een hoog bbp per hoofd, dan ook bovenaan in de ranking van hoogste defensiebudgetten.

Duiding bij deze cijfers vindt u hier.