Stemmen uit Servië: de EU-criticus

Analyse

Stemmen uit Servië: de EU-criticus

Stemmen uit Servië: de EU-criticus
Stemmen uit Servië: de EU-criticus

Slobodan Samrdzic (58) is parlementslid van de Democratische Partij van Servië, die gekant is tegen EU-lidmaatschap.

Een mooie CV heeft hij: doctor in de politieke wetenschappen, professor Europese Studies aan de universiteit van Belgrado, en in 2007-2008 minister voor Kosovo in de Servische regering. Vandaag zetelt Samrdzic in het parlement namens de Democratische Partij van Servië, die tijdens de vorige verkiezingen 11 procent van kiezers wist te overtuigen en sindsdien oppositie voert. Samrdzic benadrukt dat zijn partij tot enkele jaren geleden wél pro-Europees was, maar dat het Kosovo-dossier voor een omslag zorgde.

Samrdzic: ‘De EU en een aantal westerse landen hebben de afscheiding van Kosovo gesteund –een inbreuk op het internationaal recht. De aanpak van de EU leidde tot fragmentering in de Balkan.’ Als minister voor Kosovo ervoer hij dat de houding van de EU ‘niet onbevooroordeeld’ was en ‘in het voordeel was van de onafhankelijkheid van Kosovo. Dat is de eerste reden voor ons euroscepticisme.’

‘De tweede reden is dat de EU sinds 2005 zijn uitbreidingsbeleid heeft aangepast. Het uitbreidingsproces werd een instrument van de vage Europese geopolitiek. Servië bleef in de marge van dat proces en werd een soort proefkonijn voor het nieuwe buitenlandbeleid van de EU. Tegelijkertijd werden er nieuwe grenzen gevormd. In plaats van één staat, kregen we er drie: Servië, Montenegro en Kosovo.’

Verder somt Samrdzic financieel-economische redenen op: ‘De onzekerheid over lidmaatschap kost Servië meer dan het opbrengt. We krijgen 190 miljoen euro via Europese bijstandsfondsen maar de kost om onze douanebescherming af te schaffen –vooral rond landbouwproducten– loopt op tot 300 miljoen dollar per jaar. Sinds drie jaar passen we het vrijhandelsverdrag met de EU toe, als zwakke economische regio vis-a-vis de rijke EU.’ En ten slotte maakt de EU momenteel zelf een interne crisis, zegt Samrdzic. ‘En iedereen vergeet de Balkan.’

De Democratische Partij van Servië vindt dat de relatie tussen de EU en Servië heroverwogen moet worden. Samrdzic: ‘Servië moet een meer opportunistische relatie ontwikkelen met de EU en zijn lidstaten. Concreet moeten we nieuwe akkoorden afsluiten, rond handel, onderwijs, wetenschap en technologie en milieu –en dat op basis van wederzijdse belangen van beide kanten. Van de EU maar ook van Servië.’

‘Daarnaast moet Servië zich ook gaan richten op nieuwe exportmarkten –niet enkel op de EU’, zegt Samrdzic. ‘Ik denk dan met name aan de Russische markt, waar Servië landbouwproducten kan verkopen. In West-Europa hebben we geen kans om die producten te slijten.’ Ook inzake energiebeleid pleit Samrdzic voor nauwere banden met Rusland. ‘We moeten ons richten op de South Stream-pijpleiding.’

Lees ook de andere stemmen uit Servië op MO.be/servie-eu.

Tags