VN openen debat aansprakelijkheid bedrijven voor mensenrechtenschendingen

Analyse

VN openen debat aansprakelijkheid bedrijven voor mensenrechtenschendingen

Joke Droeshout

26 mei 2010

Bedrijven moeten rekening houden met de mensenrechten en slachtoffers moeten recht op verhaal hebben. Dat staat in het rapport van professor John Ruggie, Speciaal Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, dat op 9 april werd gepubliceerd.

In 2008 tekende Ruggie reeds de contouren uit van het Protect, Respect and Remedy Framework, een model om de gapende kloof tussen de praktijken van winstgedreven ondernemingen en respect voor de mensenrechten te dichten. In 2011 moet Ruggie zijn slotrapport inleveren.
Naar aanleiding van dit tussentijdse rapport vroeg MO* de mening van Indra Van Gisbergen, coördinator van het programma Globalisatie en Justitie bij Advocaten Zonder Grenzen. ‘AdZG staat achter het Ruggie-denkraam en vraagt bijzondere aandacht voor de afdwingbaarheid van de rechten van slachtoffers van mensenrechtenschendingen begaan door bedrijven’, zegt Van Gisbergen.
De Speciaal Vertegenwoordiger stelt drie toegankelijke rechtsmiddelen voor om bedrijven aansprakelijk te stellen: via klachtenmechanismen op bedrijfsniveau of via een niet-juridisch of een juridisch mechanisme op staatsniveau. ‘Wij willen vooral voorrang geven aan dat laatste. Informele manieren, in het leven geroepen door de betrokken bedrijven zelf en bedoeld om mensenrechtenschendingen recht te trekken, scheppen weinig vertrouwen. De bedrijven zijn immers zelf betrokken partij en niet geneigd de kaart van de kwetsbare slachtoffers te trekken’, vindt Van Gisbergen.
Een ander aspect dat Ruggie aanhaalt in het rapport is de mogelijkheid om beursgenoteerde bedrijven te verplichten jaarlijks te rapporteren over mensenrechtenschendingen, zodat het voor multinationale ondernemingen moeilijker wordt mensenrechtenschendingen te verzwijgen of te verbloemen. ‘In landen zoals Frankrijk is dit al verplicht. De landen van de Europese Unie zouden dit voorbeeld het best volgen.’ Het Ruggie-rapport kan staten geen verplichtingen opleggen, maar voert het actuele debat over mensenrechten en ondernemen op, een discussie die in deze tijden van klimaatverandering en olierampen moeilijk te negeren valt.
www.reports-and-materials.org/Ruggie-report-2010.pdf