VN waarschuwen voor internetgebruik terroristen

Analyse

VN waarschuwen voor internetgebruik terroristen

Het internet speelt een extreem verontrustende rol in de rekrutering, propaganda, planning en training van terroristen. Dat zegt Mike Smith, directeur van het Counter Terrorism Committee Executive Directorate van de Verenigde Naties.

‘Het wereldwijde web wordt door terroristen gebruikt als rekruteringsinstrument. Op chatrooms houden gespecialiseerde wervers in de gaten wat er gebeurt, om zo potentiële terroristen te rekruteren. Verder zien we dat het internet wordt gebruikt in de propagandastrategie van terroristische organisaties. Denk maar aan filmpjes in hoge kwaliteit die op het net worden gezet. Bovendien vormt het internet ook een operationeel instrument: dankzij beveiligde verbindingen kunnen aanslagen gepland worden –onder de radar van veiligheidsdiensten. Voor terroristen is het voordeel van online werken bovendien dat ze geen fysieke grenzen meer moeten oversteken in de voorbereidingsfase. En ten slotte is het net ook een trainingscentrum. Je vindt er bijvoorbeeld zonder probleem informatie over bommen en explosieven.’ Volgens Smith werken VN intussen aan een studie over mogelijke strategieën tegen het gebruik van het internet door terroristen.
De Australiër Mike Smith, die sinds oktober 2007 aan het hoofd staat van het contraterrorisme-directoraat van de VN, was midden februari in Brussel voor gesprekken met Buitenlandse Zaken, en met de Commissie en Raad van de Europese Unie. Vreemd genoeg was de man ondanks zijn functie niet op de hoogte van het terreuralarm dat op dat moment in Brussel al wekenlang van kracht was. Smith: ‘Onze business is dan ook geen day to day inlichtingenwerk, maar wel capaciteitsopbouw.’ Het VN-Counter Terrorism Committee Executive Directorate is in maart 2004 opgericht door resolutie 1535. Het geeft technische bijstand aan lidstaten inzake contraterrorisme en vormt een forum om ideeën uit te wisselen.