Vuile Vis

Analyse

Vuile Vis

De grote vloot van illegale vissersboten geeft de piraterij de wind in de zeilen.

De Golf van Aden en de kusten van Somalië zijn een geduchte plek voor wie de wereldzeeën bevaart. Een van de factoren die de piraterij voor de Afrikaanse kusten de wind in de zeilen geeft, is de grote vloot van illegale vissersboten. Die illegale visserij is een plaag, niet alleen in de buurt van Somalië maar ook in West-Afrika, vooral voor de kusten van Sierra Leone, een land dat zoals Somalië jarenlang door een burgeroorlog is geteisterd. Uit het recente rapport Dirty Fish van de Environmental Justice Foundation blijkt dat heel wat van die illegale en ongecontroleerde vis op de Europese markt terecht komt. Die illegale visvangst is zowel sociaal als economisch en ecologisch rampzalig. Voor een land als Sierra Leone –een van de armste landen ter wereld, met zeventig procent van de bevolking onder de armoedegrens– is de visvangst een vitale bron van inkomsten, goed voor tien procent van het bnp. Dertigduizend artisanale vissers verdienen hiermee hun brood; daarnaast zijn nog eens tweehonderdduizend mensen tewerkgesteld in de visindustrie. Tachtig procent van de dierlijke proteïne in het voedsel van de Sierra Leoonse bevolking is afkomstig van vis. Maar jaarlijks wordt er ter waarde van zo’n 29 miljoen dollar vis illegaal weggekaapt voor de kusten van dit West-Afrikaanse land. Voor heel sub-Saharaans Afrika wordt dat bedrag geschat op een miljard dollar. Die illegale visvangst wordt gestimuleerd door de grote vraag naar vis op de Europese markten, en door het feit dat de Europese wateren en grote delen van de Atlantische Oceaan zo goed als leeggevist zijn. Volgens de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie schommelt de illegale visserij wereldwijd tussen de 11 en de 26 miljoen ton per jaar, goed voor 10 tot 23,5 miljard dollar. Wetenschappers waarschuwen dat aan dit ritme de commerciële visvoorraden over veertig jaar volledig zullen uitgeput zijn.  
Joe Borg, Eurocommissaris voor Visserij, is zich bewust van het probleem en wil tegen 2012 de Europese vissersvloten saneren. Om een duurzaam visbeheer te organiseren, zou die vloot tot de helft of een derde moeten gereduceerd worden. (adw)