Waterrel in Kasjmir

Analyse

Waterrel in Kasjmir

Daan Bauwens

25 februari 2009

India en Pakistan zijn verwikkeld in een razende wedloop om het water van de Kishenganga-rivier in Kasjmir. Beide landen hebben grote infrastructuurwerken aangevat voor de constructie van elektriciteitscentrales, die zich op slechts zeventig kilometer van elkaar bevinden aan weerskanten van de grens.

Volgens het Indus Waterverdrag uit 1960 zal het land dat het eerst haar hydroproject afwerkt de rechten over de hele rivier verwerven. Ondanks het vooruitzicht miljarden euro’s te verliezen door een elektriciteitscentrale die niet in gebruik mag genomen worden, bouwen beide landen in sneltempo voort.
De groei van beide economieën heeft de dorst naar energie zo groot gemaakt dat elke rivier in Kasjmir maximaal zal geëxploiteerd worden. Pakistan is hierbij aan de verliezende kant: het bevindt zich stroomafwaarts van India. Het vreest dat de afwerking van het Indiase Kishenganga-project een verwoestend effect zal hebben op Pakistans energievoorziening, lokale economie en milieu.
Het debiet van de rivier zal onder meer met dertig procent dalen, waardoor 133.209 hectare landbouwgrond in de Neelumvallei droog komt te staan. India is zich bewust van de geopoltieke inzet: de Indiase minister van Energie verklaarde tijdens een recent bezoek aan Kasjmir dat de Kishenganga-centrale een project van strategisch belang is. Volgens Pakistaans Eerste Minister Chaudhary Shujaat Hussain bestaat de kans dat de waterrel een nieuwe oorlog tussen beide nucleaire grootmachten uitlokt. Hij riep op tot een onmiddellijke herziening van het gedateerde Indus Waterverdrag.