Wereld stevent af op watercrisis

Analyse

Wereld stevent af op watercrisis

Thalif Deen, Bart Vanacker

16 augustus 2007

De wereld stevent af op 'een nieuw tijdperk van waterschaarste met grotere problemen dan ooit tevoren'. Klimaatverandering, de groei van de wereldbevolking en de plotse populariteit van biobrandstoffen zetten de watervoorraden steeds meer onder druk.

Naar schatting 1,4 miljard mensen leven nu in gebieden waar een tekort is aan water; van nog eens 1,1 miljard wereldburgers is de watervoorziening onzeker omdat er in hun regio’s te veel water wordt gebruikt. ‘Die cijfers zullen zeker nog stijgen’, zegt Anders Berntell, de directeur van het Internationaal Waterinstituut in Stockholm tijdens een vijfdaags internationaal congres over water in Stockholm.

Politiek veiligheidsaspect

‘We zijn niet voorbereid op de gevolgen die de toenemende waterschaarste heeft voor onze planeet”, oordeelt Berntell. “Er zit een politiek veiligheidsaspect aan vast dat we nog niet helemaal begrijpen en waar internationaal te weinig aandacht voor is.’
Berntell vindt dat er veel te weinig ontwikkelingshulp gaat naar initiatieven om de waterbevoorrading en sanitaire voorzieningen van arme bevolkingsgroepen te verbeteren. ‘Waarom staan die problemen niet hoger op de agenda?’

Millenniumdoelstellingen

Ook WaterAid, een hulporganisatie uit Londen, beschuldigt de internationale donorwereld ervan te weinig oog te hebben voor waterproblemen. Vorderingen op het vlak van gezondheidszorg en zelfs van onderwijs hangen af van toegang tot zuiver drinkwater en betaalbare sanitaire voorzieningen, stelt WaterAid. Maar vergeleken met 1990 gaat er nu wereldwijd bijna twee keer meer ontwikkelingshulp naar gezondheidszorg en onderwijs, terwijl de investeringen in water en sanitaire voorzieningen terugliepen.
‘Als de donors de Millenniumdoelen ernstig nemen, moeten ze hun investeringen evenwichtiger spreiden over alle essentiële diensten: water, sanitaire voorzieningen, gezondheid en onderwijs’, zegt de organisatie in een rapport dat in Stockholm werd gepresenteerd. De Millenniumdoelen zijn een internationaal engagement om honger en armoede in de wereld te halveren tegen 2015 en om vergelijkbare vooruitgang te boeken met betrekking van tot zeven andere fundamentele ontwikkelingsuitdagingen.

Waterproject in Zambia

Het Belgische bedrijf Geographic Information Management (GIM) heeft medewerkers van de universiteit van Zambia en de Zambiaanse waterautoriteit de gegevens van satellietbeelden leren analyseren waardoor Zambia nu zelf het waterbeheer in handen kan nemen.
GIM verwerkte de ruwe satellietdata van het Europese Ruimteagentschap (ESA) tot bruikbaar materiaal en trok dit jaar enkele keren naar Zambia om duidelijk te maken wat mogelijk is met zulke beelden. Daarnaast trainde het bedrijf ook mensen ter plaatse om hen uit te leggen hoe ze de beelden kunnen verwerken en analyseren, zegt Gregory D’Hulst van GIM.
Het project past in het TIGER-initiatief van de ESA, waarmee watergerelateerde problemen in Afrika bestreden worden door aardobservatietechnieken in te zetten. De satellietbeelden tonen waar stedelijke gebieden snel groeien en waar bossen en landbouwgebieden sneuvelen. De beelden laten ook toe om het risico op erosie, de veranderingen in de watertoevoer en het percentage oppervlaktewater te berekenen.

34.000 mensen per dag

Meer dan een miljard mensen hebben geen toegang heeft tot zuiver drinkwater, terwijl meer dan 2,5 miljard mensen niet over goed sanitair beschikt. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen die elke dag ongeveer 34.000 mensen fataal worden.
De drinkwatervoorziening in de wereld evolueert positief. Tussen 1990 en 2002 steeg het aandeel van de wereldbevolking met toegang tot veilig drinkwater van 71 tot 79 procent. Maar de uitbouw van moderne sanitaire voorzieningen hinkt achterop, vooral in Afrika en Azië.