Wereldwaterdag

Analyse

Wereldwaterdag

Wereldwaterdag
Wereldwaterdag

Stephen Leahy, Mirthe J. Sandrasagra, Hans van Scharen

22 maart 2007

Eén miljard wereldburgers beschikken niet over drinkwater. Nochtans benadrukken de Verenigde Naties dat er genoeg water op aarde blijft voor iedereen, maar alleen als we het behoorlijk beheren. De afgelopen eeuw is het waterverbruik meer dan dubbel zo snel gegroeid als de bevolkingstoename.

De VN-lidstaten beloofden tijdens de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in 2002 in Johannesburg om vóór 2005 ‘waterefficiëntieplannen’ op te stellen. Tot nu toe heeft nog maar 12 procent van de landen dat gedaan.
Tegen 2025 zullen 1,8 miljard mensen leven in landen of regio’s met absolute waterschaarste. Voor tweederde van de mensheid zal watervoorziening mogelijk onder druk staan, zegt de FAO. Nu al hebben mee dan een miljard mensen geen toegang tot schoon water en 2,6 miljard geen behoorlijke sanitaire voorzieningen.
De afgelopen jaren bedroeg de totale officiële ontwikkelingshulp aan de watersector gemiddeld drie miljard dollar per jaar. Slechts een klein deel daarvan, 12 procent, bereikt de mensen die het meest in nood zijn, zegt VN-Water. Ook gaat slechts een tiende van het geld naar hulp bij het opstellen van waterbeheerplannen. Ook de private investeringen in de watersector nemen af.

Tweestromenland is open riool

In Irak hebben de 22 miljard dollar investeringen voor heropbouw de vervuiling nog niet gestopt. Nog altijd lekken industrieel afval en olie ongehinderd in de rivieren en zijn nog maar twee van vijftig sites opgeruimd die in 2005 door de VN-Milieuorganisatie als zwaar vervuild werden bestempeld. Het gaat om de gebombardeerde metaalfabriek Al Quadissiya, die vol zat met gifstoffen, en de verlaten pesticidenfabriek Al Suwaira.
Volgens Nature Iraq, een milieuorganisatie in Bagdad, zijn niet minder dan vijfhonderd industriële staatsbedrijven aan sanering toe. Industrieel afval, ziekenhuisafval, meststoffen en olie komen intussen ongehinderd in de Tigris en de Eufraat terecht. Geen goede zaak, want dat water dient voor irrigatie en als drinkwater. ”De Tigris en de Eufraat zijn eigenlijk open riolen”, zucht Azzam Alwash, het hoofd van Nature Iraq.
“We hebben een vreselijke situatie geërfd op vlak van milieu”, zegt de Iraakse milieuminister Othman, “De natuur in Irak is verwoest door drie oorlogen sinds 1980 en tientallen jaren verwaarlozing en wanbeheer onder het regime van Saddam Hoessein.” Alwash bevestigt dat de milieuwetten onder Saddam Hoessein “een lachertje” waren: “Staatsbedrijven vervuilden zoveel ze wilden.”
Ook elders dreigt de industriële expansie het water te vervuilen: een gigantische papierpulpfabriek die aan de oever van de Río Uruguay in Argentinië wordt gebouwd, zal elke seconde 1000 liter water uit de rivier opnemen, dat is 86 miljoen liter per dag. Op één dag tijd verbruikt de fabriek daardoor evenveel water als de 23.000 inwoners van de stad Fray Bentos op 20 dagen tijd.

Fotograaf richt lens op troebele waters

Dat de toegang tot water een van ’s wereld grootste uitdagingen is, dat is wellicht nog onvoldoende doorgesijpeld. Het is de centrale boodschap van de tentoonstelling over het thema water van de Belgische freelance fotograaf Dieter Telemans, sinds deze week te zien in de Belgische senaat. De expo ‘Troubled Waters’ verschijnt ook als fotoboek en als didactisch lespakket voor scholen.
Het begon allemaal met die absurde foto’s van een kapitein die in vol ornaat poseert op het wrak van zijn schip. Plaats van handeling: het totaal verdroogde Aralmeer in Oezbekistan. De aanblik van de gevolgen van deze ecologische ramp, deden Telemans besluiten om op verschillende plaatsen in de wereld de problematiek rond water in beeld te brengen. 
Telemans: ‘Meer dan 2 miljard mensen beschikken door watergebrek niet over een degelijke hygiëne. Elke 15 seconden sterft een kind door het drinken van besmet water. Miljoenen vrouwen en kinderen krijgen geen kans op ontwikkeling omdat ze dagelijks vele uren doorbrengen met het transporteren van water.’
Telemans fotografeerde in enkele sterk getroffen regio’s. Hij focuste ondermeerop de waterdragers in Mali, de overstromingen in Bangladesh, de droogte in de Hoorn van Afrika, de waterschaarste van de Palestijnen in de Gazastrook en de waterproblemen die het massatoerisme in Spanje teweeg brengt.

Belgische regisseuse verfilmt het leven zonder water

Een Afrikaans dorp, ergens in de Sahel. Chronisch gebrek aan water, de droogte vreet aan het land, de woestijn dijt uit. Bovendien dreigt er een regionaal gewapend conflict. Dat is het decor van de nieuwe film ‘Si le vent soulève les sables’ (Sounds of Sand) van de Belgische regisseuse Marion Hänsel. Een even prachtige als wrede film.
De waterbron van het dorp is opgedroogd. De meeste bewoners besluiten naar het Zuiden te trekken, behalve Rahne, de enige die geletterd is. Hij besluit samen met vrouw Mouna en hun drie kinderen oostwaarts te trekken. Hun enige bezit en transport zijn enkele schapen, geiten en de dromedaris Chamelle. De film toont het verslag van hun exodus, een verhaal over hoop en doorzettingsvermogen, een parabel over het leven als soms fatale zoektocht. Hänsel baseerde haar scenario op de prijswinnende roman ‘Chamelle’ van schrijver Marc Durin-Valois. Fictie. Maar ze zit dusdanig wreed dicht op de huid van de realiteit, dat de film soms documentaireachtige trekjes heeft. 
   
We ontmoeten Hänsel op een toepasselijke plek: op de landingsbaan van het vliegveld Agadez, midden in de enorme woestijn van Niger. Terwijl een veertigtal functionarissen van de Khadaffi over het vliegveldje uitzwermen om het bezoek van hun leider voor te bereiden, spreekt de regisseuse over haar nieuwe film: ‘Toen ik Chamelle las, was het liefde op het eerste gezicht. Het verhaal bood mij de kans om een film in de woestijn te maken, maar vooral om ook het politiek relevante verhaal over de waterproblematiek te vertellen.’