Zonder milieu geen ontwikkeling

Analyse

Zonder milieu geen ontwikkeling

Alma De Walsche

31 maart 2010

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de Belgisch Technische Coöperatie (BTC) publiceerde de dienst een rapport waarin dertig Belgische ontwikkelingsprojecten beoordeeld worden op de impact die ze hebben op het milieu.

In 2008 had professor Jean Pascal Ypersele op verzoek van minister Charles Michel de Belgische ontwikkelingsprojecten al doorgelicht op hun klimaatgevoeligheid. Uit dat onderzoek bleek dat zeven op de tien projecten bijzonder kwetsbaar zijn voor klimaatgevoeligheid en dat er meer aandacht moet komen voor integratie van het milieuaspect in projecten.
Alle beleidspapers hebben ondertussen wel een hoofdstuk met aandacht voor het milieu, maar dat is nog niet hetzelfde als garanderen dat er in elke fase van het project aandacht is voor milieuzorg, van ontwerp tot follow-up. En vooral: dat er ook financiële middelen voor die milieucomponent worden uitgetrokken.
De projecten die aan bod komen in het nieuwe rapport gaan over landbouw en traditionele zaden, voedselveiligheid en de productie van biobrandstoffen, duurzaam visbeheer en viskweek, beheer van natuurlijke rijkdommen en het daarbij betrekken van de plaatselijke bevolking, beschermd natuurgebied in relatie tot de bewoners van het woud; watermanagement, sanering en sanitaire voorzieningen in de stad, energiebehoeften en het potentieel van alternatieve energie, en milieubeleid en milieu-educatie in de diverse landen zelf.
Het rapport wil vooral een stap verder raken in de geïntegreerde aanpak en pleit zelfs voor een wereldmilieuorganisatie om tot een betere coördinatie te komen. Een citaat: ‘Klimaatverandering is niet alleen een bedreiging voor het evenwicht van het ecosysteem aarde. Het is een uitdaging die de kern van het globale economische systeem en de Noord-Zuidrelaties betreft. De opkomst van een multipolaire wereld kan de wedloop voor toegang tot grondstoffen aanwakkeren, met ernstige ecologische en geopolitieke gevolgen vandien. Daarom behoren milieukwesties vandaag tot het hart van de ontwikkeling en van internationale samenwerking.’