Di Rupo blijft voorzichtig over Snowden-onthullingen

In een parlementaire vraag aan premier Elio Di Rupo (PS) peilde senator Nele Lijnen (Open VLD) naar de gevolgen van cyberspionage voor de Belgische diplomatie: ‘Acht u het mogelijk dat ook Belgische diplomaten of Belgische actoren in de internationale politiek bespioneerd zijn door bijvoorbeeld de NSA? Dit gelet op de aanwezigheid van ons land in de VN, de NAVO in Brussel en de algemene prominentie van onze hoofdstad in de internationale politiek?’

  • Kristof Clerix Premier Elio Di Rupo in een videoboodschap op de Belgian Internet Security Conference. Kristof Clerix

Op 28 november volgde het antwoord van Di Rupo: ‘De vraag stellen is ze beantwoorden. Het zou bijna verbazend zijn dat België en Brussel, Europese hoofdstad, zetel van talrijke burgerlijke en militaire internationale instellingen, aan deze regel zouden ontsnappen. Men kan dus inderdaad veronderstellen dat de in uw vraag opgesomde diplomaten en instellingen het voorwerp uitmaken van cyberspionage.’

Nele Lijnen laat weten dat ze de bezorgdheid van Di Rupo hierover deelt, en verwijst naar het recente contres van haar partij, die er ‘expliciet voor koos om de strijd tegen cybercriminaliteit, spionage en afluisterpraktijken verder op te drijven. De concrete invulling daarvan leggen we vast op ons komende programmacongres.’

Schril contrast

In september berichtte het Duitse weekblad Der Spiegel, verwijzend naar documenten gelekt door klokkenluider Edward Snowden, dat Belgacom gehackt was door de Britse geheime dienst GCHQ.  Het federaal parket onderzoekt de cyberspionage. 

Di Rupo: ‘Zoals ik reeds herhaaldelijk heb kunnen stellen, beschik ik momenteel niet over bewijs- of overtuigingsstukken die mij aantonen dat de NSA of andere welbepaalde staatsdiensten onze instellingen of sommige van onze strategische vennootschappen zouden bespioneerd hebben. Net als u zijn wij niet naïef, maar als regering moeten wij kunnen steunen op concrete elementen om andere staten te kunnen aanspreken of jegens hen bijzondere initiatieven te nemen.’ 

Die voorzichtige houding staat in schril contrast met pakweg de Duitse of Braziliaanse reactie. De Duitse bondskanselier Angela Merkel belde hoogstpersoonlijk naar president Barack Obama nadat Snowden had onthuld dat de NSA Merkels gsm had afgeluisterd. De Braziliaanse presidente Dilma Rousseff stelde prompt een bezoek aan Washington uit nadat de NSA-activiteiten in haar land aan het licht waren gekomen.

Di Rupo stelde verder nog dat België zich heeft aangesloten bij het Frans-Duitse initiatief ten aanzien van de Verenigde Staten dat tot doel heeft een ‘informatie-uitwisseling – en doorstroming op te zetten’ tussen inlichtingendiensten en zo ‘de wederzijdse spionage in het privéleven en economische spionage’ te vermijden.

‘Relatie met NSA stoelt op vertrouwen’

Tijdens een zitting van de Kamercommissie Landsverdediging op 13 november ging ook minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) in op de spionage-actualiteit. Het MO*interview waarin generaal Eddy Testelmans toelichting gaf bij de malware die bij de militaire inlichtingendienst ADIV ontdekt was, leidde tot parlementaire vragen van Damien Thiéry (FDF), Christophe Lacroix (PS) en Denis Ducarme (MR).

‘Het  virus  dat  ontdekt  werd op het netwerk  van  de  ADIV,  was uitermate  complex’, aldus De Crem. ‘Het  kan  niet uitgesloten  worden  dat  niet-geclassificeerde  en  niet-gevoelige informatie  werd  verspreid,  maar het is heel moeilijk om de bron en de impact van de virusaanval vast te  stellen.’

‘De  chef  van  de  ADIV heeft  beslist  om  een  beroep  te doen  op  de  knowhow  van  de Amerikaanse  inlichtingendienst NSA.  De  aard  van  de  interventie beperkte zich tot de opsporing van geïnfecteerde  computers.  Het NSA  had  op  geen  enkel  moment toegang  tot  Belgische geclassificeerde  informatie.  Er werd  geen  tegenprestatie gevraagd  voor  de  assistentie.  Het was de enige keer dat Defensie de Amerikaanse inlichtingendienst om hulp  heeft  gevraagd.’

Verder zei De Crem ook nog: ‘De  relatie  met  het  NSA  –  dat beschouwd  wordt  als  een bevriende  inlichtingendienst  – stoelt  op  vertrouwen  en  respect voor de territoriale integriteit en de privacy  van  onze  respectieve burgers.’

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2790   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.