Mieke
Schrooten
MO*ontwikkelaars

Mieke Schrooten studeerde Sociaal Werk (Katholieke Hogeschool Leuven) en Antropologie (Universiteit Utrecht & Katholieke Universiteit Leuven). Ze is als onderzoekster en docente sociaal werk verbonden aan de Odisee Hogeschool en de Universiteit Antwerpen. In haar onderwijs en onderzoek focust ze op thema’s als stedelijk sociaal werk, migratie, transnationaal sociaal werk, diversiteit en informele sociaalwerkpraktijken.

alle artikels van Mieke Schrooten