Fien Van den Steen

Groene energie en transitie

Fien Van den Steen

Energie definieert en drijft de mens. Slecht gebruikt leidt energie tot onderdrukking, goed gebruikt tot verlichting. Het vuur deed de mens rechtop lopen. De stoommachine leidde de industriële revolutie in. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen drijft de mens de afgrond in, maar een nieuwe energierevolutie kan hem er weer uithalen.

Vandaar dat Fien Van den Steen zich als onderzoeksjournaliste toespitst op de energietransitie en duurzame stadsontwikkeling, waar deze transitie wordt uitgedaagd en op de spits wordt gedreven. Als Wereldblogger begon ze te rapporteren over deze evoluties in Latijns-Amerika, als onderzoeksjournaliste gaat ze verder op dit elan, verder in tijd en ruimte. Op dit moment verblijft ze in Australië.