FMDO

MO*blogger

FMDO vzw

Federatie van Sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond is een koepelorganisatie van superdiverse verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. Samen met tal van vrijwilligers werken we tal van projecten uit die het positief samenleven in diversiteit bevorderen. De organisatie werkt samen met MO* om Verhalen uit de superdiverse samenleving naar buiten te brengen. We hopen op die manier bij te dragen aan positieve beeldvorming.

#diversiteitverenigd  #omdatelkverhaaltelt

Volg FMDO vzw op www.fmdo.be