Joren Verschaeve

Joren Verschaeve

Joren Verschaeve is actief als beleidsmedewerker circulair ondernemen bij HERW!N, het collectief van sociaal circulaire ondernemers in Vlaanderen. Voordien werkte hij aan de Universiteit Gent waar hij eerst als doctoraatsstudent, later als post-doctoraal medewerker en lesgever zich verdiepte in Europese ontwikkelingssamenwerking en de bredere thematiek rond de Sustainable Development Goals. Binnen HERW!N werkt hij vanuit een andere insteek – sociaal circulair ondernemen – rond dezelfde thema’s vanuit de filosofie dat de sociale economie een voortrekkersrol speelt in het bewerkstelligen van een sociaal rechtvaardige en klimaatvriendelijke toekomst.