Kiki Berkers

Beleidsmedewerker 11.11.11

Kiki Berkers

Kiki Berkers is beleidsmedewerker klimaat en natuurlijke rijkdommen bij 11.11.11, de Vlaamse koepel van internationale solidariteit die strijdt tegen onrecht. Haar focus ligt op klimaatrechtvaardigheid, financiering, en een energietransitie met respect voor mensenrechten. Van 6 tot 20 november is ze aanwezig op de klimaattop in Egypte.