Pieter Troch

Servië & Kosovo

Pieter Troch

Pieter Troch studeerde Oost-Europese Talen en Culturen in Gent en behaalde een doctoraat met een historische studie over natievorming in Joegoslavië. Hij werkt nu voor het European Centre for Minority Issues Kosovo, waar hij tracht zijn academisch-historische kijk op de Balkan te combineren met maatschappelijk engagement. Op deze Wereldblog bericht hij over het complexe internationale en nationale steekspel dat Kosovo vijftien jaar na afloop van de oorlog nog steeds in zijn greep houdt en de impact daarvan op het dagelijks leven in het land.