Wervel

Agro-industrie in Brazilië onder de loep

Vanuit de universele waarden van basisdemocratie, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid streeft Wervel naar een landbouw die economische, ecologische, sociale en culturele meerwaarde creëert op lokaal vlak en in solidariteit met de rest van de wereld. Jaarlijks trekt een Wervelmedewerker naar Brazilië om de interafhankelijkheid tussen de Braziliaanse en Europese agro-industrie in kaart te brengen. Met name soja vormt voor de Europese intensieve veehouderij een economische levenslijn. Maar de teelt van soja heeft een zware impact voor lokale gemeenschappen en waardevolle ecosystemen zoals de Cerrado en de Amazone. Toch is er ook hoop. Die komt van de steeds talrijker wordende boeren en gemeenschappen die beseffen dat het anders moet. Zij doen aan landbouw met LEF: Lokaal, Ecologisch en Fair.