1080:catch-22 tussen landbouw en natuur

Blog

1080:catch-22 tussen landbouw en natuur

03 maart 2015
1080:catch-22 tussen landbouw en natuur
1080:catch-22 tussen landbouw en natuur

Nieuw-Zeeland verspreidt via helicopters jaarlijks vier ton van het pesticide 1080 in haar natuurreservaten, genoeg om 20 miljoen mensen te doden. Het product wordt gebruikt om rattenplagen te bestrijden, het is echter bijna overal ter wereld verboden, waarom zou het hier dan plots wel veilig zijn?

Natriumfluoracetaat of 1080 is een zeer toxische stof die alles wat ademt doodt.

Nieuw-Zeeland is een van de weinige landen die het gif gebruikt, het neemt zelfs 85% procent van de globale consumptie op zich. Elk dier dat er mee in contact komt ondergaat een lange lijdensweg.

Nevenschade

Eli Duke (CC BY-SA 2.0)

Stop de massavergiftiging!

Eli Duke (CC BY-SA 2.0)

Het doden van grote groepen vogels en andere dieren is bij het gebruik van deze pesticiden onvermijdelijk. Dat alleen is al reden genoeg om het gif niet te gebruiken, maar zoals altijd gaat winst boven alles.

Volgens 1080facts, een site die het gebruik van de pesticiden verdedigt, werkt het gif goed en doodt het adequate hoevelheden ratten. Dat neemt echter niet weg dat het verspreiden van een gif dat alles wat kan ademen doodt ethisch onverantwoord is.

De vele vogels, herten en andere dieren die niet tot de doelgroep behoren, kunnen het gif, onder de vorm van stukjes groengekleurde wortel, niet onderscheiden van eten. Ook kunnen jagers per ongeluk een geïnfecteerd dier neerschieten.

Dergelijke sites presenteren een resem aan informatie die gecreeërd is om het publiek te overtuigen van het nut van het gif. De realiteit toont ons echter het tegenovergestelde: in 2005 stierven bijna 200.000 kangoeroes na consumptie van het pesticide.

Dieren die in contact komen met het gif sterven een langzame, pijnlijke dood. Het kan uren of zelfs dagen duren totdat hun lijden tot een einde komt. Als je een plaag wil stoppen, lijkt het niet meer dan logisch om te focussen op de specifieke problematische diersoort in plaats van willekeurig massa’s dieren te vergiftigen. Het risico op uitsterven is reeël, zeker bij vogels.

Propaganda

De grote hoeveelheden feiten en research die beschikbaar zijn zien er legitiem uit, wat niet vermeld wordt is dat alles gesponsord wordt door het Departement voor Natuurbehoud. In theorie klinkt dat niet slecht, voorgenoemd departement werkt echter nauw samen met de landbouwcorporaties en de machtige zuivelindustrie. De grote landbouwbedrijven investeren gezamenlijk 100 miljoen, verspreid over tien jaar, om de educatie rond pesticidegebruik en natuurbehoud te vormen. Dit geld wordt beheerd door de NEXT foundation waarvan twee kaderleden nog bij zuivelgigant Fonterra gewerkt hebben.

Fonterra verdedigt de belangen van de zuivelindustrie, een industrie die meestal niet zo ethisch te werk gaat. Het verdelgen van ongedierte is voor hen een prioriteit aangezien ze op die manier veel verlies kunnen lijden. Hoe de dieren gedood worden maakt hen weinig uit, zo is 1080 voor hen een goedkope manier om ratten uit te roeien. Het zou hen veel meer kosten om alternatieven uit te proberen, daarom wordt de dood van duizenden onschuldige dieren maar voor lief genomen.

Hieronder ziet u het effect van het product op vogels:

Laten we samen onderzoek doen naar gezondere, humanere methodes om onze natuur te beschermen. Dit zijn enkele bestaande diervriendelijkere alternatieven:

  • Elektrische omheiningen

  • Infertilisatie

  • Kweken van bepaalde planten speciaal voor ongedierte

Het zou mooi zijn mochten we het natuurbehoud in Nieuw-Zeeland naar een niveau kunnen tillen dat  hedendaags en modern genoemd mag worden. Van een land met zo veel prachtige natuur mag je toch iets anders verwachten dan deze nefaste, dieronwaardige praktijken.

Interessante link: http://kaka1080.co.nz/fraud.html