12 Oktober, 516 jaar van inheems verzet tegenover kolonialisme en neo-kolonialisme

Blog

12 Oktober, 516 jaar van inheems verzet tegenover kolonialisme en neo-kolonialisme

In het Cauca departement in Colombia hebben duizenden indianen sinds 11 oktober de internationale snelweg Panamericana geblokkeerd. De actie van de Nasa-indianen valt samen met een algemene staking van de juridische sector, een staking in het Valle del Cauca departement van rond de 8.000 suikerrietproducenten en bezettingen, demonstraties en wegblokkades van andere inheemse bevolkingsgroepen in het Amazonegebied, de Caribische kust en de grensregios van Panama en Venezuela.

De Colombiaanse regering onder leiding van president Alvaro Uribe had als reactie op de stakingen van de suikerrietproducenten en de juridische sector afgelopen week al de staat van beleg afgekondigd, die in ieder geval twee maanden geldig zal zijn. Direct gevolg van deze staat van beleg is onder andere dat het leger en de politie judiciale functies hebben en dat de president en de regering in noodsituaties extreme maatregelen kunnen nemen.
Sinds het begin van de wegblokkades van de Panamericana snelweg begin deze week is het staatsgeweld richting de inheemse bevolking, en dan met name de Nasa-indianen, in alle opzichten buitenproportioneel geweest. De rond de achtduizend Nasa-indianen, die zich in de gemeente La Maria hebben geconcentreerd, zijn sinds maandag met traangas, rubberenkogels, kogels, stokslagen en kapmessen door  de oproerpolitie aangevallen. Het resultaat liegt er niet om.
Er zijn op het moment meer dan honderd personen gewond, velen van hen met schotwonden, tientallen vermisten en in ieder geval twee doden. In het noorden van het land werd een wegblokkade van de Embera bevolking 15 oktober ook met harde hand uit elkaar geslagen, waarbij het resultaat meer dan dertig gewonden bedroeg. De beschuldiging door het leger en de politie, dat de wegblokkades geinfiltreerd zouden zijn door de guerrilla organisatie FARC-EP, is door de nationale media gretig overgenomen, waardoor het buitenproportionele geweld in de media en de politiek tot nog toe nauwelijks of niet is afgekeurd.
De declaraties van president Uribe 16 oktober maken duidelijk wat de belangen van de huidige regering zijn. ?Ja tegenover de dialoog, nee tegenover het geweld. We staan geen valkuilen toe. Terroristen hebben zicb geinfilitreerd, ze vermoorden agenten, ze oefenen allerlei soorten geweld uit en vervolgens beschuldigen ze ons tegenover de internationale gemeenschap, alleen omdat we de de blokkades verwijderen en tegen het geweld vechten. Het uiteindelijke doel van deze demonstraties is het blokkeren van zoiets belangrijks als het vrijhandelsakkoord met de VS.”
De Nasa-indianen zijn vooralsnog niet van plan om hun wegblokkades op te heffen. Het niet nakomen door de regering van bilaterale verdragen tussen de regering en de inheemse bevolkingsgroepen, alsmede het niet nakomen van maatregelen, die zijn opgelegd door het Interamerikaans gerechtshof behoren tot de belangrijkste eisen van de Nasa-indianen. Deze verdragen en maatregelen centreren zich in de gevolgen van landconcentratie door grote bedrijven, waardoor de families van de Nasa-indianen geen grond hebben waarop ze hun gewassen kunnen verbouwen.
Suikerrietplantages van tienduizenden hectares in handen van enkele families en eucalyptus en dennenboomplantages van het Nederlands-Ierse bedrijf Smurfit Kappa zijn behoren tot de belangrijkste externe actoren, die de inheemse bevolking in de afgelopen decennia in het nauw hebben gedreven.
De eis van de Nasa-indianen is dat president Alvaro Uribe zelf naar de gemeente La Maria toekomt om met de inheemse bevolking aan de tafel te gaan zitten. 516 jaar van uitbuiting en onderdrukking kent zijn grenzen, en die zijn volgens de Nasa-indianen inmiddels meer dan overschreden. Hun uitgangspunt op dit momento; ?Basta Ya?.