Actievoerders bezetten Belfort

Blog

Actievoerders bezetten Belfort

Protest tegen militaire EU top in Gent

Vandaag, 19 september 2010 bezetten veertig activisten van Vredesactie het hoogste punt van het Belfort in het historische centrum van Gent. De aanleiding voor hun actie is de nakende top van EU ministers van Defensie, die doorgaat van 23 tot 24 september. Volgens de actievoerders begaan de aanwezige ministers oorlogsmisdaden. Met hun bezetting van het Belfort klagen ze aan dat Gent de Europese militaire top huisvest.
Gents symbool van vrijheid in de rouw gezet
De actievoerders klommen om 13u tot op het hoogst toegankelijke deel van het Belfort, en ontrolden vandaaruit lange rouwlinten en spandoeken met als opschrift ‘Oorlog start hier’ en ‘Stop oorlog hier.’ Hiermee wijzen ze op de betrokkenheid van de Europese ministers van defensie in controversiële militaire operaties.
Oorlog in Afghanistan
De rouwlinten aan het Belfort verwijzen naar de meer dan 10.000 slachtoffers die ondertussen zijn gevallen door de oorlog in Afghanistan. Voor elk van deze slachtoffers, houden de actievoerders het Belfort voor 1 seconde bezet. “Verschillende Europese landen zijn al jaren betrokken bij de zinloze militaire operatie in Afghanistan, die vooral leidt tot massaal veel burgerslachtoffers en een verdere verarming van het land. Ook België heeft er nog steeds troepen en gevechtsvliegtuigen. We kunnen niet toestaan dat de voorbereidingen van dit soort oorlogen ongestoord verder gaat, vanuit onze Vredesstad. Belgische militairen hebben daar niets te zoeken.”, aldus één van de bezetters.
Kernwapens uit Europa
Nog altijd zijn er kernwapens in Europa gestationeerd. Ook in België. Er bestaat een politieke meerderheid die de verwijdering ervan vraagt, maar deze eis wordt niet gevolgd door de beleidsmakers. De VS liggen dwars en de NAVO blijft zweren bij een nucleaire capaciteit. “Wat weerhoudt de Europese defensieministers ervan om politieke moed en wil te tonen om deze tuigen, die we ook andere landen niet gunnen, onmiddellijk weg te halen? Europa moet zo vlug mogelijk kernwapenvrij worden gemaakt als een belangrijke stap in een kernwapenvrije wereld.”, klinkt het vanop het Belfort.
Gentenaars tegen oorlog
Deze bezetting van het Belfort kadert in een hele reeks protesten tegen de militaire EU top.
Op zaterdag 18 september kregen alle inwoners van de Gentse binnenstad een brief in de bus met een waarschuwing voor de komst van de militaire leiders naar hun stad. Ze werden hierin officieel geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en enkel buiten te komen in noodgevallen. De actiegroep ‘Gentenaars tegen oorlog’, doorprikt zo op een humoristische manier het imago van de Europese top, en ontmaskert de ministers van defensie als gevaarlijke krijgsheren.
De inwoners van Gent kregen in deze officiële ‘Waarschuwing aan de Bevolking’ het volgende advies:
- Hang het bord ‘Gentenaar tegen Oorlog’ duidelijk zichtbaar aan uw raam of voordeur.
- Houd vensters en deuren gesloten.
- Begeef u op 23 en 24 september alleen op straat in geval van uiterste nood of voor een vredesmanifestatie.
- Loopt u ondanks alles toch één van de krijgsheren of iemand uit zijn entourage tegen het lijf? Maak dan géén oogcontact, houd uw lippen op elkaar en vermijd iedere confrontatie. 
Meer info op www.gentenaarstegenoorlog.be
Andere geplande acties:
Op 21 september, de internationale dag van de vrede, wordt opgeroepen om massaal de vredesvlag uit te hangen. Info: Www.vrede.be
Op 23 september gaat een protestmanifestatie door, onder de slagzin ‘Stop het Europese oorlogsbeleid’. Vertrek om 19u aan het Woodrow Wilson plein, Gent. Meer info op www.stopoorlogstop.be