Afrikaanse literatuur in de aanbieding

Afrikaanse literatuur in de aanbieding

'Ik denk dat het wel degelijk uitmaakt welk verhaal ons opgedist wordt en welke woorden we aangereikt krijgen om ons leven te duiden en ons in een steeds veranderende omgeving te kunnen oriënteren', schrijft Connie Palmen in een van haar essays. Die "steeds veranderende omgeving" is een wereld waarin wij naar Afrika reizen en de Afrikanen de weg naar onze steden en dorpen gevonden hebben. De samenleving wordt almaar kleurrijker, maar hoe gaan we daarmee om? Verhalen kunnen ons helpen, zegt Palmen. Maar hoe geraak je aan die verhalen? Black Label wil ons helpen.

Je moet avontuurlijk ingesteld zijn om een bedrijfje in Afrikaanse literatuur op te zetten, uitgerekend in een tijd waarin alternatieve boekhandels opgeslokt worden door grote ketens. ‘Het is echt idealisme’, geeft Gilbert Braspenning toe. ‘Wie vandaag wil opvallen, moet de dingen groot zien ofwel zich specialiseren. Ik heb op het tweede gegokt.’ Met een diploma in de Afrikaanse literatuur op zak én doordrongen van de liefde voor het zwarte continent koppelde Braspenning het aangename aan het nuttige en zette “Black Label” op. “Black Label” is een verzendhuis voor Afrikaanse literatuur en een forum voor wie geboeid is door de literatuur en cultuur uit dit continent. ‘Ondanks lovenswaardige initiatieven van enkele uitgeverijen, loopt het grote publiek niet warm voor zwarte schrijvers’, is de ervaring van Braspenning. ‘We nemen al vlug genoegen met enkele boegbeelden als Buchi Emecheta of Wole Soyinka, terwijl Afrika een ontzaglijke rijkdom aan literatuur blijft produceren.’ Het is vooral die hedendaagse literatuur die onze beeldvorming over Afrika kan bijstellen en ons kan helpen om verder te kijken dan oorlogen en miserie, trommels en dansen. Literatuur weerstaat het exotisme beter, het biedt de lezer een blik op de binnenkant van de schrijver, van een volk, van een tijdperk, vindt Braspenning. De ziel van het volk, zoals ze in recente stadsromans blootgelegd wordt, is een gespleten ziel van mensen die hun plaats zoeken in de chaos van de grootstad. De postkoloniale verhalen vertellen over een nieuwe fase in de Afrikaanse geschiedenis. Ze gaan over de botsing tussen traditie en moderniteit, over de sociale en psychologische desoriëntatie die volgde op het opdringen van westerse structuren en denkpatronen aan een Afrikaanse samenleving, over de decadentie die daarop volgde, maar ook over de creativiteit en de humor die dit proces voortbrengt.

‘Postkoloniale literatuur,’ schrijft literatuurcriticus Gregory Gipson, ‘gaat over traditionele Afrikaanse samenlevingen die de kolonisatie ondergingen en door het proces van kolonisatie en dekolonisatie fundamenteel veranderd zijn.’ ‘Literatuur vanop het kruispunt’, noemt Chinua Achebe het genre. ‘En op elk kruispunt moet je afrekenen met veelkoppige monsters. Maar ze geeft je ook een blik op het nieuwe dat achter de chaos ligt, een profetische kijk.’

Zulke verhalen bieden de Europese lezers de kans om even deel uit te maken van een wereld die we niet kennen, maar die de achtergrond vormt van zoveel nieuwe, zwarte medeburgers. Het publiek dat open staat voor zo’n literaire ervaring rekent Braspenning tot zijn potentieel clientèle. ‘We hebben de mond vol over integratie maar dat is een beweging in twee richtingen. De allochtoon dient zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving, maar wij moeten ons openstellen voor zijn achtergrond.’

Black Label, Maréestraat 33, 2140 Borgerhout
tel/fax: 03. 236 02 12
blacklabel@wol.be
www.blacklabel.be