Al is de leugen nog zo snel...

Blog

Al is de leugen nog zo snel...

Verleden week werd het Waki-rapport officieel overhandigd aan zowel president Kibaki als aan eerste minister Raila Odinga. De dikke turf met getuigenissen van slachtoffers of getuigen van het geweld dat uitbrak na de Keniaanse verkiezingen en aan 1250 Kenianen het leven kostte, is ondertussen openbaar gemaakt.

Na het Krieglerrapport-  dat de rol van het ECK-verkiezingscomite in de verkiezingsrellen onderzocht - is dit het tweede rapport dat “afgedwongen” werd door moderator Koffi Anan.
Het Krieglerrapport was erg kritisch voor de verkiezingscommissie: de commissie was niet opgewassen geweest voor haar taak, de leden zouden moeten ontslagen worden en een vernieuwde commissie gecreeerd.
De discussie is nog altijd bezig of de leden NU  moeten ontslagen worden en/of er gewacht moet worden op een nieuwe grondwet. Het Waki-rapport (www.dialoguekenya.org) is echter een ware tijdbom voor de huidige coalitieregering.
President Kibaki wordt verweten dat hij er niet in geslaagd is om eerlijke verkiezingen te houden  als gevolg van het voorbije inefficient beleid dat het land verdeelde.
Uiteraard kreeg ook zijn tegenhanger Odinga en zijn ODM-partij een veeg uit de pan omdat hij het verkiezingsgeweld had uitgelokt door  “ massa-betogingen” te organiseren tegen de fraude van de verkiezingen.
Maar dit is niet alles. De politie krijgt het hard te verduren omdat ze waarschuwingen van de Veiligheidsdiensten in de wind sloeg en daardoor niet voorbereid was op de gebeurtenissen.
De politiemacht wordt ook beschuldigd van een harde aanpak (vnl. in de slums en ODM-regio’s ) met 400 doden onder  politiekogels als gevolg. De politie was zelf betrokken bij verkrachtingen  en plunderingen  tijdens de postverkiezingsperiode.
Daarenboven werd de administratieve politie ingeschakeld in de propaganda voor de  partij PNU van Kibaki. Als klap op de vuurpijl meldt het rapport dat er een vergadering is geweest van hoge ambtenaren en de verboden Mungiki-secte van Kikuyu-origine om de aanvallen op Luo, Kalenjin ea voor te bereiden De vergadering ging oa door … in het State House, woning van de president.
De voorzitter van de commissie, Waki, overhandigde Koffi Annan ook een verzegelde enveloppe met 10 namen -  waaronder 6 huidige ministers, voormalige en huidige parlementsleden en bedrijfsleiders van de twee zijden-  die de relschoppers betaald hebben ofwel de etnische rellen hebben georganiseerd.
De regering staat nu voor de keus: gaat ze dit rapport in de schuif laten liggen (zoals zoveel rapporten waar hooggeplaatsten bij betrokken waren) of gaat ze inderdaad deze mensen voor het gerecht brengen.
Er is nog een bijkomend probleem: Koffi Annan heeft gedreigd dat wanneer er niks mee gedaan wordt, hij de enveloppe met namen van mensenrechtenschenders aan het Internationaal Gerechtshof van Den Haag gaat voorleggen.
Paniek dus bij de belanghebbenden. Tot hiertoe zijn zowat alle rapporten rond onrechtvaardigheden ( rapporten rond corruptie, vorige verkiezingsmisdaden, het Ndungu-rapport rond de landkwestie, e.a. ) waar de politieke elite bij betrokken was, vertikaal geklasseerd en op een sisser uitgelopen.
Gaat het deze keer anders zijn? Het is twijfelachtig. Er wordt reeds gesproken over het aanvaarden van  vergiffenis van de schuldigen als mogelijke oplossing. Sommigen in de regering hebben ook schrik dat het proces  de stabiliteit van de coalitieregering in gevaar zou kunnen brengen en zou kunnen leiden tot nieuwe etnische rellen.
Anderen –ook binnen de internationale gemeenschap – dringen aan op de implementatie van het rapport en dus het berechten van de schuldigen in Kenia om eens en voorgoed komaf te maken met de straffeloosheid van feiten uit het verleden.
Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel…Dat is reeds een feit via het rapport maar zal  de  “machtige en invloedrijke”  leugenaar ook gestraft worden ?” Dat  is nu de vraag in Kenia.