Ambassadeur Ecuador stapt op bij OAS

Ambassadeur Ecuador stapt op bij OAS

Gonzalo Ortiz

23 juli 2010

De Ecuadoraanse ambassadeur bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft ontslag genomen. Hij moest een spoedvergadering bijeenroepen over de beschuldiging van Colombia dat Venezuela Colombiaanse guerrillero's onderdak biedt. Maar de Ecuadoraanse minister van Buitenlandse Zaken had zijn ambassadeur verboden die vergadering te beleggen.

Als voorzitter van de permanente raad van de OAS moest Francisco Proaño, de Ecuadoraanse ambassadeur bij de organisatie, gisteren (donderdag) een spoedzitting beleggen. Colombia had die spoedzitting gevraagd omdat het bewijzen wilde voorleggen dat Venezuela  onderdak biedt aan Colombiaanse guerrillero’s, vooral aan die van de linkse rebellenbeweging FARC.

Proaño werd door zijn eigen minister van Buitenlandse Zaken Ricardo Patiño onder druk gezet om de spoedzitting uit te stellen.

De zitting had gisteren hoe dan ook plaats in Washington. De Venezolaanse president Hugo Chávez liet meteen weten dat hij alle diplomatieke banden met Colombia verbrak, iets waar hij de voorbije dagen al mee had gedreigd.

Bombardement

Ondertussen bracht de toekomstige vicepresident van Colombia, Angelino Garzón, gisteren een bezoek aan Ecuador, waar hij onder meer met president Rafael Correa lunchte. Maandag was ook de toekomstige minister van Buitenlandse Zaken, María Ángela Holguín, al naar Quito gereisd. Ze bezorgde president Correa daarbij uit voor de eedaflegging van Juan Manuel Santos, die op 7 augustus de eed aflegt als president van Colombia, in opvolging van Álvaro Uribe.

Ecuador en Colombia hebben hun diplomatieke relaties nog niet hersteld. Die zijn twintig maanden geleden verbroken na het Colombiaanse bombardement op een FARC-kamp op Ecuadoraans grondgebied.

Dilemma

“Volgens artikel 37 van het reglement van de OAS mag noch de voorzitter van de permanente raad noch een van de landen een vergadering verhinderen die door een lidstaat is gevraagd”, zegt jurist en diplomaat Miguel Vasco, die zes jaar lang de Ecuadoraanse ambassadeur was bij de OAS.

“Door het dilemma tussen de instructies (van de Ecuadoraanse minister van Buitenlandse Zaken) en zijn intentie om het reglement van de organisatie, dat de internationale normen bevat die door alle lidstaten zijn aanvaard, niet te overtreden, heeft ambassadeur Proaño besloten zijn ontslag aan te bieden”, stond in het communiqué dat Proaño liet verspreiden.

Ecuador ontkent

Het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat het vergadering heeft willen dwarsbomen. “Op geen enkel moment is hem expliciet en categorisch, mondeling of schriftelijk, opgedragen dat hij niet mocht ingaan op het genoemde verzoek (van Colombia), zoals hij schrijft in zijn ontslagnota”, staat in een communiqué van het ministerie.

Minister Patiño heeft, volgens deze tekst, aan ambassadeur Proaño gevraagd om “het samenroepen van de vergadering opnieuw te bekijken en de vergadering uit te stellen, met de bedoeling overleg te plegen met andere leden van de Organisatie om het huidige politieke moment te analyseren dat gevolgen zou kunnen hebben voor de relatie tussen lidstaten.”

Niet opportuun

Het optreden van Buitenlandse Zaken was “niet opportuun omdat het in de feiten de intentie tegensprak om de relaties met Colombia te verbeteren” en niet efficiënt omdat het ministerie niet bereikt heeft wat het wilde, zegt Benjamín Rosales, analist international betrekkingen

OAS-bronnen in Washington, die geciteerd worden door oud-ambassadeur Vasco, zeggen dat zelfs de secretaris-generaal van de OAS, de Chileen José Miguel Insulza, nog met de Ecuadoraanse regering gebeld heeft om uit te leggen dat Proaño het verzoek van Colombia niet mocht weigeren. “Het ging om twee zaken”, zegt Vasco. “Het recht van Colombia om zijn zaak voor te leggen aan de raad van de OAS, en de plicht van de voorzitter van de raad om de vergadering samen te roepen. Proaño had geen alternatief.”

Door het ontslag van Proaño werd de vergadering gisteren geleid door de Salvadoraan Joaquín Maza, ondervoorzitter van de permanente raad.