Waar komt het geld vandaan waarmee Ekim Alptekin voormalige veiligheidsadviseur van Trump betaalde?

Blog

Waar komt het geld vandaan waarmee Ekim Alptekin voormalige veiligheidsadviseur van Trump betaalde?

Waar komt het geld vandaan waarmee Ekim Alptekin voormalige veiligheidsadviseur van Trump betaalde?
Waar komt het geld vandaan waarmee Ekim Alptekin voormalige veiligheidsadviseur van Trump betaalde?

Ekim Alptekin, de Turkse Nederlandse zakenman betaalde de voormalige veiligheidsadviseur van president Trump, Michael Flynn, om in de VS een offensief te beginnen tegen imam Fethullah Gülen. Maar waar kwam het geld vandaan?

Geen antwoorden, maar steeds meer vragen, daar komt het zo ongeveer op neer met Ekim Alptekin.

Een recent verschenen artikel van Borzou Daraghi op de Amerikaanse website BuzzFeed presenteert nieuwe aspecten, maar zorgt toch ook weer voor vragen. Vooral over de oorsprong van het geld dat Alptekin aan Flynn betaalde.

Link

Lees ook: Het netwerk van de enigmatische Ekim Alptekin

In zijn verklaringen stelt Alptekin dat zijn opdracht aan Flynn uit twee onderdelen bestond. De feitelijke lobby tegen Gülen betaalde hij naar zijn zeggen zelf. Daarnaast nam hij Flynn in dienst voor het opstellen van een onderzoeksrapport over de imam. Dat werd betaald door de Israëlische gasonderneming Ratio, zei hij. Ratio ontkende dat echter.

BuzzFeed legde de hand op een bericht van Ratio waarin Alptekin genoemd werd. Het zou zijn verstuurd op 28 juni 2016, nog geen twee weken na de mislukte staatsgreep in Turkije. Rond dezelfde tijd kwam het tot een herstel van de betrekkingen tussen Israël en Turkije.

Volgens het bericht kreeg de in Nederland geregistreerde onderneming Inovo b.v. van Alptekin de exclusieve rechten om Ratio in Turkije te vertegenwoordigen bij de export van aardgas afkomstig van het Leviathan-gasveld voor de kust van Israël.

Naast Alptekin staan in het bericht van Ratio nog twee personen in verband met Inovo genoemd. Hun namen waren in het artikel van BuzzFeed echter onleesbaar gemaakt, wat uiteraard tot de vraag leidt wie het zijn en waarom hun identiteit verborgen werd gehouden.

Het bericht suggereert een connectie tussen Ratio en Inovo. Uit niets blijkt echter dat Ratio iets te maken had met Flynns opdracht van Inovo om een rapport over Gülen op te stellen. Verraste niet, want daarover stond al geen woord in relevante documenten van de Amerikaanse overheid.

Terwijl Alptekin toch in eerste instantie zei dat het geld voor dat rapport van Ratio kwam. Later kwam hij daar op terug. Toen zei hij dat de opdracht aan Flynn tot een rapport over Gülen, evenals de lobby tegen de imam, een persoonlijk initiatief was, waar hij pas toe kwam na de couppoging in Turkije.

Vervalsing

Het werd nog merkwaardiger toen New York Times journalist Nick Confessore schreef met een woordvoerder van Ratio te hebben gesproken. Die vertelde hem naar zijn zeggen dat het bericht van Ratio bij BuzzFeed een vervalsing betrof. De enige mogelijkheid die daarmee overblijft is dat Ratio zelf de waarheid ontwijkt, wat sinds de kwestie rond Flynn en Alptekin in een veelbesproken affaire transformeerde, enigszins verklaarbaar is. Zeker nadat een optie om Gülen te ontvoeren, die Flynn met twee Turkse ministers zou hebben besproken, via voormalig CIA-directeur James Woolsey bij de media was beland. Aannemelijk dat Ratio daar niet mee geassocieerd wilde worden. Alptekin heeft de mogelijkheid dat Ratio een loopje met de waarheid neemt echter niet aan de orde gebracht.

Als Alptekin de $530.000 voor Michael Flynn niet van het Israëlisch olie- en gasbedrijf Ratio ontving, waar kwam dat geld dan wel vandaan?

Als Alptekin de $530.000 voor Flynn niet van Ratio ontving, waar kwam dat geld dan wel vandaan? Van zijn eigen bankrekening, zegt hij zelf. Maar vervolgens zijn de uitspraken die hij daarover doet tegenstrijdig. Hij zei dat hij dat half miljoen dollar eenvoudig kon missen uit de inkomsten van zijn onroerend goed projecten in Istanbul, maar ook dat hij er voor moest lenen bij zijn vrouw.

Kortom, Alptekins uitspraken zijn verre van consistent. Toch vindt hij het vreemd dat de Amerikaanse media ernstig aan zijn woorden twijfelen. Op Twitter schreef hij na de publicatie op BuzzFeed: ‘Sommige journalisten blijven stellen dat ik tegenstrijdige verklaringen afleg. Ik ben niet verplicht om alles aan de media uit de doeken te doen wat ik weet, maar ik heb nooit gelogen.’

Een zekere mate van wanhoop klinkt zeker door in de woorden van Alptekin, maar hij kan het de media niet kwalijk nemen dat ze hun tanden in hem hebben gezet. Per slot van rekening is hij een cruciale figuur in een situatie die Trump veel problemen kan berokkenen.

Jean Schmidt

U.S. House of Representatives (CC0)

Jean Schmidt

U.S. House of Representatives (CC0)​

Een interessante passage in het BuzzFeed-artikel volgt wanneer Alptekin zegt $5000 aan Jean Schmidt, een voormalig lid van het Huis van Afgevaardigden, te hebben gedoneerd. Dat deed hij ‘toen ze het doelwit werd van Armeense Amerikanen die haar wilden verdrijven.’ Alptekin wilde daarmee benadrukken hoe vaderlandslievend hij is.

BuzzFeed stond hier verder niet bij stil, maar de gulheid van Alptekin richting Schmidt verdient meer aandacht.

‘Mean Jean’ Schmidt kreeg een reputatie in de Amerikaanse politiek toen ze de Armeense genocide van 1915 ontkende.

‘Mean Jean’ Schmidt kreeg een reputatie in de Amerikaanse politiek toen ze de Armeense genocide van 1915 ontkende. In 2009 stelde de Armeense Amerikaan David Kirkorian dat ze daar voor betaald werd door de Turkse regering. Schmidt pikte die aantijging niet en begon een proces tegen Kirkorian, wat het begin werd van een slepende procedure.

Waar Buzzfeed aan voorbij ging, maar wat in de context van Alptekin zeker vermeld had moeten worden, is dat Schmidt niet vrij is van banden met de Gülen-beweging. Er wordt gezegd dat ze Turkije bezocht op uitnodiging van de Gülenisten, maar vast staat dat ze een toespraak hield bij het aan de Gülen-beweging verbonden Rumi Forum.

De huidige oorlog tussen de Gülen-beweging en de in Turkije regerende Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) viel nog niet te voorzien toen Alptekin in 2012 aan Schmidt doneerde. BuzzFeed noemt echter een bron in de nabijheid van Alptekin volgens wie hij al rond 2005 negatief dacht over de Gülen-beweging. Naar verluidt zouden volgelingen van Gülen toen contracten voor zijn neus hebben weggekaapt. Volgens de bron van BuzzFeed waarschuwde Alptekin de Turkse regering destijds voor de Gülen-beweging, maar weigerde die daar op te reageren.

Alptekin zou dus al ver voor de AKP iets tegen de Gülenisten hebben gehad. Toch besloot hij in 2012 de met de Gülen-beweging geassocieerde Jean Schmidt een donatie te schenken. Dat komt verre van logisch over.

Verwarring

Tenslotte nog iets over het eerder op MO verschenen artikel ‘Het netwerk van de enigmatische Ekim Alptekin’. Daarin stond dat Alptekins vader lid was van de Arbeiderspartij (IP, tegenwoordig Vaderlandpartij - VP) toen hij begin jaren tachtig naar Nederland vluchtte.

Hier is mogelijk een verwarring opgetreden. Er zijn namelijk twee Arbeiderspartijen in Turkije. De Arbeiderspartij (IP) en de Turkse Arbeiderspartij (TIP). De IP werd later echter ook vaak de Turkse Arbeiderspartij genoemd. Volgens een medewerker van de IP/VP, die contact opnam met de schrijver van dit artikel, kwam de vader van Alptekin als lid van de TIP naar Nederland en niet van de IP. Waarvan akte.

De Turkse geschiedenis kent tal van radicaal linkse organisaties. Een daarvan is de Revolutionaire Communistische Partij van de Turks-Leninistische Vleugel, dat later EKIM werd. EKIM betekent in het Turks ‘oktober’ en is in deze context een verwijzing naar de oktober-revolutie in Rusland. Als voornaam komt Ekim niet vaak voor in Turkije.