Amerikaanse Senaat schuift klimaatwet op lange baan

Amerikaanse Senaat schuift klimaatwet op lange baan

Eli Clifton

27 juli 2010

De regering-Obama kon met succes een hervorming van de gezondheidszorg en een herziening van het financiële systeem doorvoeren, maar dreigt nu haar tanden stuk te bijten op een klimaatwet. De Democraten stellen de stemming van de wet uit tot na het reces in augustus, maar waarschijnlijk schuift alles op naar volgend jaar.

Op 22 juli maakte de Democratische fractieleider in de Senaat, Harry Reid, bekend dat zijn partij de klimaatwet niet behandelt voor het reces in augustus. De Democraten hebben namelijk niet het aantal stemmen om de wetgeving te laten goedkeuren, vertelde Reid aan journalisten. Het wetsvoorstel dat de CO2-uitstoot aan banden legt, botst op een breed verzet van Republikeinen en enkele Democraten.
Wanneer Obama het Witte Huis betrad in januari 2009, was er hoop dat de VS reducties in de emissie van CO2 wettelijk kon vastleggen. Met de Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de klimaatconferentie van Kopenhagen in het verschiet, leek er ruimte voor een klimaatwet die de VS een leidersrol zou bezorgen bij de wereldwijde inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.
Maar een hevige strijd rond de herziening van de gezondheidszorg, een pakket financiële hervormingen dat slechts deze maand werd goedgekeurd en het BP-olielek in de Golf van Mexico schuiven de klimaatwet op de lange baan. Bovendien maken de Democraten in het Huis en de Senaat zich op voor aanzienlijke verliezen bij de komende verkiezingen in november. Dat zal het in 2011 nog moeilijker maken voor de regering om de klimaatwet voorbij het Congres te krijgen.

Momentum

“Een wetsvoorstel moet door beide Kamers van het Congres goedgekeurd worden. Het Huis van Afgevaardigden heeft hier al over gestemd. Als de Senaat nu geen actie onderneemt, gaat al dat harde werk verloren en moeten we volgend jaar van nul herbeginnen met een nieuw Congres, dat minder geneigd zal zijn om zich verantwoordelijk te gedragen”, reageert Fred Krupp, voorzitter van het Fonds voor Milieudefensie, ontgoocheld. 
Dat de Democraten in Washington geen klimaatwet kunnen doorvoeren, zal waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor het internationale momentum dat met Kopenhagen werd opgebouwd. Waarnemers achten de kans nu al zeer klein dat er bij de volgende top in Cancun, in november dit jaar, een internationaal verdrag zal worden getekend.
“De VS zijn er opnieuw niet in geslaagd de klimaatproblematiek aan te pakken. Maar er is meer: het land gaat het hard te verduren krijgen bij de internationale klimaatonderhandelingen”, denkt Michael A. Levi, directeur van het Energie- en Klimaatprogramma bij de Raad voor Buitenlandse Relaties.

Alles of niets

Vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden – waaronder ministers van Brazilië, China en Zuid-Afrika – die momenteel vergaderen in Rio de Janeiro zeiden maandag dat de geïndustrialiseerde landen te weinig doen voor de strijd tegen de klimaatverandering.
Maar ngo’s in Washington geven de moed niet op. Volgens hen is de kans op een klimaatwet dit jaar nog niet verkeken en is de kostprijs van het nietsdoen te hoog om bij de pakken te blijven zitten.
“De VS moeten zich realistische doelen stellen en een consensus voor een wet uitwerken die dit jaar nog goedgekeurd kan worden”, zegt Eileen Claussen als voorzitter van het Pew-centrum voor Globale Klimaatverandering. “Dit wetsvoorstel is niet alles of niets. Het is een werk dat blijft lopen, en waarmee we de overgang naar een groene energietoekomst kunnen beginnen. We moeten niet focussen op onze verschillen, maar uitgaan van de punten van overeenkomst.”
Toch lijkt de rest van de wereld er niet in te geloven dat de regering-Obama een klimaatwet heeft tegen november. “Als de Amerikaanse senatoren er niet uitgeraken tegen de tijd dat we naar Cancun gaan, dan komt er zeker geen wettelijk bindend akkoord uit de bus”, verklaarde de Zuid-Afrikaanse milieuminister, Buyelwa Sonjica.