Arena zit in de problemen

Blog

Arena zit in de problemen

Dit is voor een deel een heel vrije en verkorte vertaling van een artikel geschreven door Edgardo Ayala van de cyberkrant ContraPunto. De rest zijn onze eigen commentaren.

Cristiani tijdens het congres van de partij

Alfredo Cristiani heeft nooit gedacht, zelfs niet tijdens zijn zwaarste en doodenge nachtmerries, dat toen hij de nieuwe regering dreigde met de zin “hier zal Troje branden” mocht de regering meer leden van de Arena partij ontslaan uit de regeringskantoren, dat hij het in feite over zijn eigen partij had, die nu brandt in het eeuwige vuur van de intriges en de driftbuien van het congres.
Zondag laatst, tijdens de Algemene Vergadering van de partij, waarin de nieuwe leiders in hun functie bevestigd werden, vierde Cristiani een en al feest. Hij werd, zoals steeds, door de nationalistische “gelovigen” toegejuicht. Hij durfde zelfs een mopje te vertellen als hij het had over de nieuwe Vice President, Salvador Sánchez Cerén. Hij noemde hem “de kaas Cerén”. Er bestaat hier in El Salvador een bekende soort kaas die de mensen “duro-blandito” noemen (hard-zacht). Volgens Cristinai is Sánchez Cerén, die tegelijk Minister van Onderwijs is, hard als lid van het FMLN, zacht als minister van onderwijs. Gejoel en vreugdekreten volgden op dit mopje tijdens de algemene vergadering.
De dag daarop, nog bezig met het wegwerken van de kater van de viering, kreeg hij het harde bericht te horen: twaalf congresleden (van de 32 die ARENA heeft) kwamen in opstand tegen zijn autoriteit.
De twaalf (“apostelen” kregen ze al als bijnaam, of ook de “12 aan het schavot”) eisen drie of vier plaatsen in de leidersgroep van de partij (COENA). Zo niet, dan gaan ze niet stemmen zoals de partij het voorschrijft, mar ieder zal zijn eigen geweten volgen. Tot groot jolijt van het FMLN natuurlijk.

De 12 dissidenten tijdens hun persconferentie

Allerlei namen van “gewraakte” COENA leden doen de ronde. Met name mensen die door Cristiani benoemd werden, zonder raadpleging bij de basis. De 12 zeggen dat ze niemand speciaal bedoelen, maar iedereen weet de namen. Het mes ligt op tafel.
Er moet nog bij gezegd worden dat de 12 congresleden door expresident Saca als kandidaat benoemd werden. Vanop de achtergrond is Saca dus duidelijk aanwezig bij het probleem hoewel hij op de algemene vergadering een vlammende toespraak hield waarin hij de partijleden tot eenheid opriep. Hij zei er niet bij: eenheid rondom mijn persoon.
Gisteren zijn daar nog eens 5 plaatsvervangende congresleden bijgekomen. Het probleem breidt zich dus uit in plaats van zich op te lossen. Voor gisteren was er een tweede vergadering tussen Cristiani en de dissidenten gepland, maar die is verschoven tot volgende week. Blijkbaar moet Cristiani eerst even bij de oligarchie gaan polsen.
Kenners zien meer achter dit alles. De partij bestaat 28 jaar en heeft 20 jaar geregeerd. De partij is steeds de politieke arm van het groot kapitaal geweest. Saca heeft zich daar een beetje van gedistanciëerd tijdens zijn regering.

Ex president Saca, de man achter het verhaal?

Nu wil het groot kapitaal de partij weer voor zich terug winnen. Tegelijkertijd moet het groot kapitaal wel met de nieuwe regering gaan samenwerken. En dat blijkt nog te lukken ook. Dus in feite hebben de rijke heren de Arena partij niet meer echt nodig. Dus, denken zij, laat ze hun problemen nu maar zelf oplossen, ondertussen werken we leuk samen met de nieuwe president, Mauricio Funes, die minder radikaal overkomt dan zijn regeringspartij, het FMLN.
Behalve het feit dat Cristiani het erg moeilijk krijgt in de komende dagen (want zo’n probleem kun je niet lang laten broeden) heb ik ook nog de indruk dat de leiders van Arena, inclusief de oprichters van de partij, zich niet bewst zijn van de ernst van de zaak.
De ondertussen 17 dissidenten zijn geen naieve jongens. Ze hebben politieke ervaring en willen inbreng in de standpunten die de partij in het Congres wil innemen. Het gaat hier echt om een machtsstrijd binnen de partij. Dit kun je niet zo maar wegwuiven met het argument dat er binnen de beste families wel eens een probleempje is, zoals een van de oprichters van de partij deze week zei.
Niet alleen de 17 dissidenten, maar ook alle verantwoordelijken van ARENA zitten nog met een niet verwerkt trauma door het verliezen van de verkiezingen. ARENA heeft nog geen antwoord gevonden, laat staan een oppositie programma klaar liggen. Binnen de partij is men nog bezig met het zoeken naar de verantwoordelijken voor het verlies. Dus voert de partij nog geen echte oppositie, en zeker geen contructieve oppositie. Het is een stuurloze partij geworden. Zonder richting. En dat willen de 17 wel eens zien veranderen.
De laatste opiniepeilingen geven aan Mauricio Funes, de nieuwe president, 80 op 100. Het FMLN krijgt 48% van de stemmen. ARENA slechts 20% Ook dat willen de 17 veranderen.