Belgen doen het zeer goed in IAO-verkiezingen

Blog

Belgen doen het zeer goed in IAO-verkiezingen

Belgen doen het zeer goed in IAO-verkiezingen
Belgen doen het zeer goed in IAO-verkiezingen

Op de Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) was het gisteren verkiezingsdag. De deelnemers van de jaarlijkse Conferentie verkiezen om de drie jaar de ‘Governing Body’, de Raad van Bestuur van de IAO zeg maar. In de werknemersgroep werd Luc Cortebeeck als eerste Europeaan verkozen.

Op de Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) was het gisteren verkiezingsdag. De deelnemers van de jaarlijkse Conferentie verkiezen om de drie jaar de ‘Governing Body’, de Raad van Bestuur van de IAO zeg maar. Die raad bestaat uit 56 leden: 14 werknemersvertegenwoordigers, 14 afgevaardigden van de werkgeversgroep en 28 leden van de regeringsgroep. Bij de regeringen gaan er tien zitjes vast naar de grote financiers, de rest wordt verkozen op de Conferentie.  De ‘Governing Body’  bestuurt het geheel van de IAO en beheert een jaarlijks budget van meer dan 700 miljoen dollar. Met dit budget ondersteunt de IAO  allerlei programma’s van lidstaten, van werkgevers- en van werknemersorganisaties.

Deze verkiezing is voor de werknemersgroep meteen ook het begin van een nieuwe episode. Het  Internationaal Vakverbond (IVV)  wou dit jaar toelaten dat de Chinese vakbond, die geen lid is van het IVV, toch een zitje kreeg in de ‘Governing Body’. Door maar dertien kandidaten op de lijst van de effectieven te zetten kwam er een plaats vrij voor de Chinese kandidaat.  Geen gemakkelijke keuze, want  de Chinezen hebben inzake mensenrechten en vakbondsvrijheid niet bepaald een goede reputatie.  Aangezien er in China toch vooruitgang is op het vlak van het recht op onderhandelen, staking, de uitbouw van de sociale zekerheid en welvaartsherverdeling wil het IVV de komende drie jaar toch proberen om samen te werken met de grootste vakbond ter wereld.  En nadien die samenwerking evalueren.

Daardoor was het ook meer dan gewoonlijk drummen voor  de kandidatenlijst, zowel bij de effectieven als bij de plaatsvervangers.  België werd daarbij opvallend goed bediend. Luc Cortebeeck werd door het IVV voorgedragen op de eerste lijst van effectieve kandidaten, terwijl ook Rudi De Leeuw van het ABVV terug  op de kandidatenlijst van de plaatsvervangers werd voorgedragen. 2 plaatsen op 14 voor de Belgen, dat is niet bepaald evident in een mondiale organisatie zoals de IAO.

Overeenkomstig de ongeschreven wet van de IAO had dit jaar Rudi De Leeuw stemrecht namens de Belgische vakbonden.  Dat stemmen gebeurt elektronisch. De verkiezing verliep zonder verrassingen: de dertien aanbevolen kandidaten van het IVV haalden het vlotjes: met 99 stemmen op 128 kwam Luc Cortebeeck als eerste Europeaan over de streep.  Ook de Chinese kandidaat haalde zijn mandaat binnen,  dat experiment kan dus beginnen. Bij de plaatsvervangers bevestigde ook ABVV-voorzitter Rudi De Leeuw opnieuw zijn mandaat met 92 stemmen.  Even voordien hadden  de werkgevers  ook Kris De Meester van het VBO als plaatsvervangend lid verkozen.

Op de IAO-scène is het moeilijk om naast de Belgen te kijken.

Herman Fonck