Belgium expert in de Belgische missie

Blog

Belgium expert in de Belgische missie

Buiten onze gemeenschappelijke prioriteiten en strategies waarover we deze 2 weken nog meermaals vergaderen heeft elke Youth Delegate hier ook een specifieke rol binnen hun officiële permanente missie. De officiële permanente missie van België bevind zich op de 47th street, 2nd avenue.

Vol spanning en onbekendheid ben ik me maandag morgen gaan aanmelden bij het gigantische gebouw  waarin de Belgische missie zich bevindt.   Ik werd er heel hartelijk en warm onthaald door de diplomate Ellen De Geest. Ik heb er een korte introductie gekregen maar veel tijd hadden we niet aangezien de formele besprekingen al om 10u startten. 
Mijn specifieke rol binnen de Belgische missie is een  ‘BELGIUM EXPERT’,  wat wil zeggen dat ik kan, mag en zelfs moet spreken op de formele en informele sessies wanneer de Secretaris het toe laat. Sterker nog: ik zal de enige zijn die in de naam van België zal spreken op het 3th Committee, wat natuurlijk mijn ego wel wat streelt.
Tijdens de opening van de informele sessies is er een korte introductie gegeven over de belangrijkste actuele thema’s zoals de economische crisis, klimaatverandering, de stijgende  werkloosheid, ongelijkheid, de rechten van de mens, vergrijzing, armoede, enz… Na deze introductie was het tijd voor de 192 lidstaten die hun ‘statement’ of ‘speech’ gaven. Via deze speech benadrukt elk land de prioriteiten dat het belangrijk vindt en waarvan het hoopt dat ze worden opgenomen in de jeugdresolutie van de VN.
België heeft natuurlijk ook enkele prioriteiten die ik als jongerenvertegenwoordiger naar voor heb geschoven samen met de Vlaamse en Franstalige Jeugdraad. Dit wil dus zeggen dat ik ook mag speechen in de naam van alle Belgische jongeren. Mijn speech stond in eerste instantie geboekt op dinsdag maar omwille van veranderingen in het programma heb ik vandaag als LAST MINUTE CALL mijn speech moeten geven. Omdat het totaal onverwacht kwam, heb ik mijn speech in het Engels kunnen lezen in plaats van in het Frans…
En straks volgt nog meer over deze last minute speech…