Beperkte Belgische steun voor onderwijsfonds voor het Zuiden

Blog

Beperkte Belgische steun voor onderwijsfonds voor het Zuiden

Beperkte Belgische steun voor onderwijsfonds voor het Zuiden
Beperkte Belgische steun voor onderwijsfonds voor het Zuiden

De officiële start van de GPE Replenishment Pledging Conference werd gisterenavond (maandag) gegeven in het Deens ministerie voor Buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking: een prachtig gerestaureerd oud pakhuis langs de oevers van het kanaal. In één opzet is de GPE conferentie alleszins geslaagd: de opkomst was overweldigend.

Er werd gehoopt op 150 aanwezigen, maar dit aantal werd ver overtroffen. Aan interesse voor basisonderwijs als ontwikkelingsthema geen gebrek. Als het aantal aanwezigen rechtevenredig is met de opbrengst van deze donorconferentie dan is succes verzekerd. Maar zo simpel belooft het niet zijn.

Dat het bedrag van 2,5 miljard USD niet gehaald zal worden, lijkt ondertussen vast te staan. Het bedrag dat op de vooravond van de conferentie circuleerde lijkt eerder in de richting van 1 á 1,5 miljard te gaan. Dit wil zeggen, in de buurt van het minimumscenario van 1,8 miljard dat de GPE zichzelf heeft opgelegd maar een eind onder het bedrag dat nodig is om de noden van de landen in het Zuiden voor de volgende 3 jaar te lenigen. Afwachten wat het eindverdict zal zijn…

De Conferentie

Over naar vandaag dan. Na de verplichte formaliteiten trok de conferentie zich in drie verschillende zones op gang. Naast de officiële ‘pledgingzone’, waar eenieder die een bijdrage doet 3 minuten krijgt om deze formeel aan te kondigen, vinden de interessantste discussies vooral plaats in de ‘civil society zone’ en de ‘private sector zone’.

In de pledgingzone is het vooral wachten op een aantal donoren waarvan een grote bijdrage verwacht wordt, en voor de weinige Belgen onder ons, uiteraard ook op de presentatie van de Belgische delegatie. De dag begon alleszins met een positieve noot met beloftes van 200 en 165 miljoen euro voor de komende 3 jaar van respectievelijk Australië en Denemarken. Nadien zou het echter heel lang wachten worden op de volgende grote ‘pledge’.

Plan maakt 55 miljoen USD vrij voor onderwijs voor meisjes

In de ‘civil society zone’ organiseerde de internationale Plan-koepel een speciale sessie over ‘meisjes en onderwijs’. Miljoenen meisjes wereldwijd hebben nog altijd geen toegang tot onderwijs. Ze worden bovendien op school nog te vaak het slachtoffer van discriminatie of geweld. Scholen dragen vaak bij aan het versterken van traditionele stereotyen en rolpatronen in plaats van deze te doorbreken. Een belangrijke vaststelling op de sessie: het zijn vaak de meest kwetsbare groepen meisjes die niet naar school gaan: meisjes uit afgelegen gebieden, van etnische minderheden, uit de armste families, enz.

Ook opmerkelijk is dat waar meisjes wel de kans krijgen om naar goede scholen te gaan, ze het zelfs vaak beter doen dan hun mannelijke klasgenoten. Een reden te meer om te investeren in kwaliteitsvol onderwijs voor meisjes! De internationale Plan-koepel kondigde alvast aan dat ze de volgende drie jaar 55 miljoen USD extra zal voorzien voor haar basisonderwijsprogramma’s in de 50 landen waar ze actief is. Uiteraard met een speciale aandacht voor de stituatie van meisjes in het onderwijs.

Tijd voor de Belgen

Net na de middag was het voor ons eindelijk zover. Als eerste land in de derde sessie mocht de Belgische delegatie haar ‘pledge’ te doen. Gisterenavond op de receptie met de ministers was al duidelijk geworden dat België hier niet vertegenwoordigd zou worden door haar minister van ontwikkelingssamenwerking Chastel. Ondanks eerdere aankondigingen dat hij hier aanwezig zou zijn, liet zijn agenda het blijkbaar niet toe de verplaatsing naar Kopenhagen te maken. België werd dus vertegenwoordigd bij monde van Directeur-generaal Multilaterale Zaken van DGD (Departement Ontwikkelingssamenwerking) dhr. Kris Panneels.

Verder bleek dat wat we al een tijdje vreesden, ook de realiteit werd. België kon enkel herhalen wat minister Chastel in september al bekend maakte, namelijk dat België voor 2011 6 miljoen euro aan het GPE fonds zou storten. Voor volgend jaar, laat staan voor 2013 en 2014 was het gezien de politieke situatie van lopende zaken niet mogelijk om al toezeggingen te doen.

Naast de ‘toezeggingen’ voor het GPE fonds kunnen donoren ook extra middelen toezeggen via andere kanalen zoals hun eigen ontwikkelingsprogramma’s of andere multilaterale fondsen of organisaties. Op die manier hoopt men met deze conferentie naast 2,5 miljard voor het GPE fonds ook nog eens 5,5 miljard voor basisonderwijs in het Zuiden te verzamelen. België kondigde in het kader hiervan aan dat ze de komende jaren in 3 partnerlanden van onderwijs een prioriteitssector zal maken. In DR Congo en Burundi zal België over de volgende drie jaar 70 miljoen euro besteden aan de sector onderwijs en in Palestina 16 miljoen. In hoeverre dit bedrag ten goede zal komen van het basisonderwijs in deze landen, werd niet vermeld. Verder bevestigde België haar lopende engagementen op vlak van onderwijs in andere partnerlanden van de Belgische overheid verder uit te zullen voeren.

Gezien de lage verwachtingen op voorhand, een weinig verassende tussenkomst van de Belgen. Maar ook al blijft het een gemiste kans, het is nog altijd niet te laat. Ook na de conferentie kunnen er nog altijd bijkomende beloftes gemaakt worden. Laten we hopen dat de nieuwe regering in de komende maanden en jaren alsnog zal beslissen om een significante bijdrage aan het GPE fonds te leveren. Dhr. Panneels sprak alleszins zijn hoop en verwachting uit dat België de huidige inspanningen op z’n minst zal voortzetten. Wat ons betreft mag het zelfs een beetje meer zijn.

Ondertussen liepen ook de beloftes van de andere landen langzaam binnen. Ben je benieuwd naar het eindresultaat van de conferentie, houd dan deze blog in de gaten!