Brieven aan Joke 2

Blog

Brieven aan Joke 2

Beste Joke, Over 9 dagen vertrek je naar Cancun. Gisteren gaf het Europees parlement een sterk signaal.

Ook bij onze democratisch verkozen vertegenwoordigers is er een draagvlak voor een ambitieuzer Europees klimaatbeleid. In navolging van het rapport van de Europese Commissie pleiten de Europese parlementsleden uitdrukkelijk voor een verhoging van de Europese 2020 doelstelling naar dertig procent. Een opsteker in aanloop naar het echte werk! Hopelijk helpt dit duidelijk democratisch signaal je om de Europese regeringleiders alsnog te overtuigen voor een hogere emissiereductiedoelstelling. De steun van de grootste lidstaten heb je alvast: het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en ook Denemarken riepen al openlijk op voor een doelstelling van dertig procent.

En Joke, ook binnen het bedrijfsleven heb je heel wat steun voor meer ambitie. Enkel de meest conservatieve bedrijven bij monde van organisaties zoals Business Europe liggen nog dwars. Logisch, zij boeken nu monsterwinsten dankzij een veel te zwak en lek emissiehandelssysteem. Arcellor Mittal, goed voor een leeuwendeel van de Belgische CO2 uitstoot, staat op dat vlak met stip op één. Die grootste Europese uitstoters hebben er dan ook alles voor over om ter plaatse te blijven trappelen (ze betaalden zelfs in Amerika een aardig centje om ook daar de klimaatwetgeving te blokkeren). Nee Joke, er zijn ook heel wat bedrijven die het anders willen. Vorige maand nog riepen dertig toonaangevende bedrijven waaronder Google, Alstom, Philips Lighting, Nike en BNP Paribas op voor een Europese doelstelling van dertig procent. Zij beseffen dat dat zal zorgen voor innovatie en miljoenen nieuwe jobs in een lagere koolstofeconomie. Trouwens, veel van deze bedrijven zijn ook lid van Business Europe en deden openlijk afstand van het conservatieve standpunt van hun koepelorganisatie.

Dus Joke, laat je niet klem zetten door de meest conservatieve bedrijven, maar trek voluit de kaart van zij die vooruit willen naar een innovatieve koolstofarme economie.

Als je straks namens Europa in Cancun de wereld toespreekt, zal je de ontwikkelingslanden recht in de ogen kunnen kijken als je zegt: “Europa zal zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen. Wij gaan voor 30 % reductie.”

Ik hoop dat het je lukt,

Sara