Cambodja in de ban van de hydro-elektriciteit

Nieuws

Cambodja in de ban van de hydro-elektriciteit

Cambodja in de ban van de hydro-elektriciteit
Cambodja in de ban van de hydro-elektriciteit

Lawrence Del Gigante

19 augustus 2012

Om de grote vraag naar elektriciteit in het land te kunnen dragen, heeft de Cambodjaanse regering ingestemd met de bouw van vijf dammen langs de rivier Mekong voor de opwekking van hydro-elektriciteit. Milieugroepen waarschuwen voor ernstige gevolgen.

De Mekong ontspringt in China en stroomt in totaal door zes landen waarvan de meeste van plan zijn om hydro-elektrische dammen te bouwen.

Cambodja keurde al vier damprojecten goed waarvan er eentje al operationeel is. Alle dammen worden ontwikkeld door Chinese bedrijven op basis van een publiek-private samenwerking, zegt Ame Trandem, Zuidoost-Azië programmadirecteur van International Rivers, een Amerikaanse milieuorganisatie.

Geen commentaar

“De bouw van in totaal elf dammen over de Mekong, vormt een grote bedreiging voor Cambodja” zegt Trandem.

Een van de gevaren is de bedreiging van de Mekong-delta, een vruchtbaar stuk land dat instaat voor een groot deel van de rijst in de regio.

De Mekong is een van de enige rivieren in de wereld die de stroomrichting keert tijdens het droge seizoen. Dit mechanisme buffert het binnendringen van zout water uit de Zuid-Chinese Zee in de delta. Ontwikkelingen in de bovenloop zouden dit natuurlijke proces kunnen verstoren.

Verder heeft de bouw van dammen ook invloed op het visbestand en dat terwijl in Cambodja “meer dan een miljoen mensen afhankelijk zijn van de visserij”, aldus Trandem.

Het mandaat op de planning en de ontwikkeling van waterkrachtenergie in Cambodja ligt bij het ministerie van Industrie, Mijnen en Energie, dat niet wilde reageren op verzoeken om commentaar.

Chinese investeerders

Tussen de landen waardoor de Mekong stroomt werden partnerschappen gesloten om overbelasting van de bronnen uit de rivier te voorkomen. Maar omdat China geen ondertekenaar is van deze Mekong-overeenkomst uit 1995, kan het toch dammen bouwen zonder rekening te houden met de stroomafwaarts gelegen landen.

De dammen in Cambodja worden gefinancierd door Chinese investeerders.

“De effecten van deze projecten worden stroomafwaarts al gevoeld” zegt Trandem.

Elektrificatie

Analisten waarschuwen ook dat de opgewekte hydro-elektriciteit, hoe succesvol ook, het land niet voldoende zal helpen om z’n elektriciteitsproblemen op te lossen.

Cambodja is een van de minst ontwikkelde landen in Zuidoost-Azië op het vlak van elektriciteitsopwekking en –distributie en heeft slechts een zogenaamde elektrificatie van 24 procent, aldus de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB).

Volgens de ADB heeft de overheid tot doel om de nationale elektrificatie te verhogen tot 70 procent in 2020 door uitbreiding van het elektriciteitsnet en door meer dan de helft van de benodigde elektriciteit uit de dammenbouw te halen.

Maar de grote moeilijkheid is dat alleen de grote steden en de omliggende gebieden toegang hebben tot elektrische leidingen wat betekent dat mensen in landelijke gebieden niet mee kunnen profiteren.

“Op het platteland heeft slechts zeven procent van de bevolking toegang tot een degelijk energienetwerk” zegt Alexander Ochs van het Worldwatch Institute.

“En dat in een land met een ongelooflijk potentieel aan hernieuwbare energie. Er zijn geweldige mogelijkheden voor wind- en zonne-energie” aldus Ochs.

Ook volgens andere analisten zijn er in Cambodja veel onontgonnen bronnen voor hernieuwbare energie.