'Chili bedreigt eenheid in G77'

'Chili bedreigt eenheid in G77'

Thailif Deen

08 juli 2010

De solidariteit in de G77, een coalitie van ontwikkelingslanden, staat onder druk nu Chili als enige Latijns-Amerikaanse land is toegetreden tot de OESO, de organisatie die bekend staat als een elitaire club van industrielanden.

Chili trad vorig jaar mei formeel toe tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Niets wijst er echter op dat het land van plan is de G77 te verlaten. Daarmee zorgt het voor verdeeldheid onder de 130 lidstaten. Toen Mexico en Zuid-Korea respectievelijk in 1994 en 1996 toetraden tot de OESO, stapten ze uit de G77.

Chakravarti Raghavan, voormalig redacteur van South-North Development Monitor in Genève en een autoriteit op het gebied van de G77, zegt dat de groep een manier moet vinden om de eenheid bij besluitvorming te waarborgen en “Chili op vriendelijke maar ferme wijze” de deur moet wijzen.

“Daarmee handelt de G77 in overeenstemming met de geest en intenties die ten grondslag lagen aan de oprichting van de groep en van waaruit deze al jaren functioneert”, zegt hij. “Je kunt eenvoudig weg niet bij twee verschillende groepen horen.” De G77 werden in 1964 opgericht.

Opkomende economieën

Als het gaat om economische Noord-Zuidkwesties, staan de G77 en de OESO meestal lijnrecht tegenover elkaar. De OESO, waartoe de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Japan behoren, is een van de belangrijkste economische machten in de wereld. De meeste opkomende economieën, waaronder Brazilië, India, China en Zuid-Afrika, zijn al lange tijd lid van de G77 en niet van de OESO.

De OESO zegt echter in gesprek te willen met Brazilië, China, India, Indonesië en Zuid-Afrika, met het oog op “mogelijk lidmaatschap.”

De G77 raakte in de loop der jaren vier andere leden kwijt. Cyprus en Malta (allebei in mei 1994) en Roemenië (januari 2007) vertrokken nadat ze toetraden tot de Europese Unie (EU). Het vierde land, Palau, een klein eilandengroep in de Grote Oceaan, trok zich in juni 2006 terug uit de G77, ogenschijnlijk om financiële redenen.

In de regels van de G77 staat nergens dat een land moet vertrekke als het toetreedt tot de OESO. “Chili staat dus in zijn recht, als het blijft”, zegt een diplomaat uit een G77-land die anoniem wil blijven. “Er zijn misschien een paar G77-landen die willen dat Chili vertrekt, maar er worden niet serieus stappen ondernomen om Chili eruit te zetten”, zegt hij.

“De OESO stelde destijds aan Mexico de voorwaarde dat het bij toetreding uit de G77 zou stappen. Bij Chili is die eis niet gesteld.”