China heeft ons voorbij gestoken

Blog

China heeft ons voorbij gestoken

Beste Joke, China heeft ons voorbijgestoken.

Volgens een nieuwe studie van Ernst and Young laat China de rest van de wereld ver achter zich op het vlak van investeringen in hernieuwbare energie. In de tweede helft van 2010 spendeerde China een recordbedrag van 10 miljard dollar, de helft van wat wereldwijd geïnvesteerd werd, in windenergie. Hiermee stak China Europa voorbij als wereldleider in schone technologie.

De “European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA)” die zowat 13000 Europese investeringsbedrijven vertegenwoordigt, stelt dat Europa riskeert om haar klimaatdoelstellingen niet te halen als de Europese industrie niet méér investeert in schone technologie. Bovendien dreigen we de opportuniteit te missen een wereldleider te worden in de economie van de toekomst, zo stelt de EVCA. De organisatie is daarom vragende partij voor een bindende Europese energiebesparingsdoelstelling als driver voor de verdere ontwikkeling van schone technologie. Iets om over na te denken beste Joke, energiebesparing is immers de sleutel tot succes in de aanpak van de klimaatverandering.

De vraag blijft echter of China haar ambities op het vlak van investeringen in schone technologie ook wil vertalen in een constructieve houding op de klimaattop. Voorlopig wil het land niet weten van internationale opvolging van haar klimaatbeleid. En, de Verenigde Staten verschuilen zich maar al te graag achter China’s defensieve houding om zelf geen verdere stappen vooruit te zetten.

Terwijl die twee bekvechten, Joke, kan en moet Europa constructief verder bouwen aan een globaal klimaatakkoord door samen te werken met zij die wél vooruit willen.

Er moeten de komende dagen nog heel wat cruciale vragen beantwoord worden. Wat wordt de wettelijke vorm van een nieuw akkoord? Bouwen we verder aan een tweede verbintenisperiode van het Kyotoprotocol en geven we zo een positief signaal aan de ontwikkelingslanden? Of, zwichten we voor druk van landen als Japan om Kyoto overboord te gooien? Hoe zit het met de talloze achterpoortjes? Gaan we mee in het creatief tellen van de emissies van bosbeheer om de gerapporteerde uitstoot kunstmatig te doen dalen? En, hoe pakken we het overschot aan hete lucht aan? Er ligt nog heel wat werk op de plank.

Morgen meer daarover,

Sara