de balans

Blog

de balans

de balans
de balans

Beste vrienden, 2009 loopt ten einde. De tijd loopt door, wij houden echter even stil om een balans op te maken.

Vandaag denken we na over persoonlijke dingen die we wilden verbeteren en waarin we slaagden. Tegelijk maken we ook een lijst van dat wat we nog moeten waarmaken.

Vandaag denken we na over wat onze geliefde landen goed en minder goed deden. We trachten hierbij te analyseren wat we kunnen doen om iedere dag aan een betere samenleving te werken.

Op het einde van de maand december denk ik, als Cubaan, net als miljoenen andere Cubanen, aan de revolutie die ons de volledige onafhankelijkheid gaf. Onze revolutie toonde de wereld, dat een vastbesloten volk de teugels van zijn lot kan vastnemen en neen kan zeggen aan het brutale kapitalisme dat enkel in staat is om meer verschil op te wekken, meer uitbuiting van de mens door de mens, meer egoïsme en meer oorlog.

We denken aan het socialisme als oplossing voor de problemen van de volkeren. Volkeren bewust van hun diversiteit, van hun complexiteit, van hun rijkdom en hun rechtvaardigheid, die iedere dag verdedigd en verbeterd moet worden.

Vandaag denken we na over de wereld waarin we leven. We denken aan haar grote problemen, aan de grootste schuldigen van die problemen, aan hoe die problemen kunnen worden opgelost. Hoe anders zou onze planeet zijn, moesten we iedere morgen als deze waarop ik u schrijf, samen met de 2,5 miljard mensen die in armoede leven, de meer dan een miljard mensen die honger lijden, die geen toegang hebben tot drinkbaar water, met één stem zeggen: GENOEG!!

Met betrekking tot onze strijd, was 2009 een heel belangrijk jaar. Ons proces in beroep, afgewezen door het Hoogste Gerechtshof, heeft eindelijk enkele resultaten opgeleverd waarin solidariteit een cruciale rol heeft gespeeld. De nieuwe strafbepalingen kunnen we onmogelijk rechtvaardig noemen. De wreedheden tegenover onze broer Gerardo oplossen blijft het belangrijkste doel op onze weg.

Een gelukkig 2010! Een betere wereld is mogelijk! De volkeren zullen uiteindelijk het laatste woord hebben. Vrede en liefde zullen overwinnen.

In naam van De Vijf stuur ik jullie een warme, revolutionaire en  zegevierende omhelzing. We wensen jullie succes met jullie voornemens en een goede gezondheid en geluk.

Antonio Guerrero Rodríguez

31 december 2009

FDC Miami