De cannabis connectie

De cannabis connectie

Soaade Messoudi

01 juli 2001

De hele wereld is in staat van oorlog. Gemeenschappelijke vijand: de illegale drugs. Toch floreert de drugseconomie als nooit tevoren. Met zwakkere staten, minder grenzen en snellere communicatie doen de misdaadsyndicaten gouden zaken. De opgedreven repressie doet meer kwaad dan ze beweert te bestrijden.

Leger, politie, chemische besproeiingen, biologische vernietiging noch overvolle gevangenissen zijn er in geslaagd de zeer lucratieve drugsbusiness in te dijken. Miljarden dollars werden inmiddels uitgegeven aan deze verloren oorlog, maar de winsten van de georganiseerde misdaad blijven stijgen. De voornaamste slachtoffers zijn de kleine gebruiker, de kleine boeren en de kleine belastingbetaler.

Wereldwijd Magazine richt zijn aandacht deze maand op de grote vissen en legt de netwerken bloot die onze wereld sturen. De band tussen papavers en generaals in Birma, de geruchten over de connectie tussen het koningshuis van Marokko en cannabis, de Amerikaanse belangen bij de bestrijding van cocaplantages in Bolivia, het verband tussen oorlog en opium in Koerdistan. Overal blijken het gewone leven en de formele economie gekoloniseerd te worden door de onmetelijke winsten uit de illegale drugseconomie. De democratie wordt bedreigd en de kloof tussen arm en rijk vergroot. Oplossingen liggen niet voor voor de hand, maar moeten in elk geval de zwakste schakels uit de drugsketen beschermen: de niet-problematische druggebruikers en de producenten in het Zuiden die geen andere overlevingskansen hebben. De drugsnota van de Belgische regering is een stap in die richting, maar specialisten waarschuwen voor onbedoelde neveneffecten. Het sterkste argument van tegenstanders van legalisering is dat er aan het gebruik van drugs heel wat risico’s kleven voor de lichamelijke en mentale gezondheid. Het gebruik van geestverruimende middelen is nochtans een fenomeen van alle tijden en alle samenlevingen. Ook vandaag spelen vliegenzwammen en wonderlianen een belangrijke rol in rituelen, van de Amazone tot Boeratië.

De drugsmaffia kan rekenen op steun en medewerking van gecorrumpeerde juristen, financiële experts en politici om hun zwart geld wit te wassen en te investeren in de formele economie. Sjamanen, boeren en gebruikers hebben zoveel professionele hulp niet. De war on drugs vergist zich van vijand zolang het geen oorlog tegen de georganiseerde misdaad is.