Gezondheidscomités van EDS en lidorganisaties van CODIC bestrijden ebola in Noord-Kivu

Blog

Ebolacrisis in Congo

Gezondheidscomités van EDS en lidorganisaties van CODIC bestrijden ebola in Noord-Kivu

Gezondheidscomités van EDS en lidorganisaties van CODIC bestrijden ebola in Noord-Kivu
Gezondheidscomités van EDS en lidorganisaties van CODIC bestrijden ebola in Noord-Kivu

De ebolacrisis in Congo is nog niet voorbij. Hoe wordt deze crisis eigenlijk aangepakt op het terrein zelf? Lies Busselen van Viva Salud schetst hoe zij en hun partnerorganisaties de epidemie proberen in te dammen in Noord-Kivu.

Etoile du Sud

Dankzij de verankerde gezondheidscomités die dichtbij de bevolking staan realiseerden EDS en CODIC reeds tientallen acties in verschillende volkswijken en scholen in Noord-Kivu voor de bestrijding van ebola.

Etoile du Sud​

In mei 2018 brak een ebola-epidemie uit in Noord-Kivu en in ongeveer dezelfde periode een andere epidemie in Equateur, aan de andere kant van het land. Ebola is een ernstige infectieziekte die vaak gepaard gaat met bloedingen in het lichaam.

Epidemiologen zoeken momenteel uit hoe de ziekte werd overgedragen en wat de mogelijke oorzaken zijn. Hoe en waar de epidemie precies tot stand is gekomen is dus niet duidelijk, zowel voor onderzoekers, de overheid als de bevolking. Die onduidelijkheid over de verspreiding van de ziekte maakte de weg vrij voor geruchten.

Opposanten en lokale ‘églises de réveil’ begonnen een actieve campagne. Zo zou ebola volgens hen een strategie van de overheid zijn om het conflict in Noord-Kivu verder te voeden en veilige verkiezingen onmogelijk te maken. Andere opposanten beweren dat Rwanda ebola geïmporteerd heeft. De vaccins zouden, aldus opposanten, met ebola besmet zijn. Met als gevolg dat heel wat volwassenen en kinderen vluchten voor de vaccinatie-acties van humanitaire organisaties.

De “riposte”-campagne

Intussen namen een aantal middenveldorganisaties en de overheid initiatief om het bewustzijn over de realiteit van ebola bij de bevolking te verscherpen. De bisschop Mgr Melchisédech Sikulivan Butembo-Beni sprak zich scherp uit tegen de agitatiepolitiek en sprak de bevolking toe om de vaccinaties te verwelkomen en liet zichzelf publiekelijk vaccineren als signaal naar de bevolking.

Hij organiseerde overigens ook een vorming voor de priesters van Beni en Butembo zodat zij  de bescherming tegen ebola en het belang van vaccinaties zouden verdedigen in hun lokale kerken. Onze partners schoten ook in actie.

Samenwerking met de provinciale overheid van Noord-Kivu

Na de ebola-uitbraak in augustus werden onze partners betrokken in de gezondheidscluster van Noord-Kivu. Onze partner EDS in Goma werd door de Minister van Gezondheid van Noord-Kivu uitgenodigd om deel uit te maken van een commissie om de communicatie over de strijd tegen ebola op een gecoördineerde manier te verspreiden.

De kern van het probleem aanpakken en de bevolking mee op sleeptouw krijgen. Dat is de missie van onze partners.

De overheid startte met negen maatregelen tegen ebola, waaronder het monitoren van de epidemie, het bewaken van grensposten van provincies en landsgrenzen, preventieve acties, vaccinaties, psychosociale hulpverlening en sensibilisering, de oprichting van drie centra voor de behandeling van ebola, gratis zorgverlening in de hele zone geteisterd door ebola en de verplaatsing van alle materiaal in het gezondheidszone Mangina, waar het eerste geval van ebola werd vastgesteld.

Onze partners trachten via de gezondheidscluster acties te voeren in het kader van preventie en psychosociale sensibilisering.

In Beni schoot de kinderwerking van EDS onder begeleiding van het volksgezondheidscomité in actie om in de scholen te sensibiliseren voor de bestrijding van ebola. Ouders verwittigden hun kinderen dat ze humanitaire actoren moeten ontwijken en zich zeker niet mogen laten vaccineren. Vandaar dat de kinderwerking startte met het toelichten van hygiëne-maatregelen tegen ebola voor hun leeftijdsgenoten in verschillende scholen in Beni.

In Butembo engageerde het lokale volksgezondheidscomité zich ook in de bestrijding van ebola. Ze gaven toelichting over de gevaren, gaven chloorwater en desinfecterende zeep aan de school zodat de leerlingen regelmatig hun handen wassen. De leerkrachten verzekerden alvast de opvolging van hygiëne-maatregelen.

In Goma werd de lokale staf en de drie volksgezondheidscomités opgeleid om campagne te voeren over het reële bestaan van ebola en om de bevolking bewust te maken van de gevaren en de nood aan preventieve maatregelen.

Onze partners ijveren voor een aanpak aan de wortels …maar ook voor een aanpak van onderuit

De kern van het probleem aanpakken en de bevolking mee op sleeptouw krijgen. Dat is de missie van onze partners EDS en CODIC. EDS tracht de bevolking te sensibiliseren rond het bestaan van ebola, de noodzakelijke en preventieve hygiëne-maatregelen te treffen en ten slotte de weg vrij maken voor vaccinatie-acties van humanitaire actoren.

Concreet sensibiliseren de militanten van de volksgezondheidscomités van onze partner EDS de gemeenschappen van Beni, Butembo en Goma over de gezondheids-, sociale en gemeenschapsgevaren van ebola.

Lies Busselen

Place d’indépendance in Bukavu.

Lies Busselen​

Samen met provinciale en nationale gezondheidsactoren willen onze partners een beleid voeren voor de gemeenschap. De centrale vraag die onze partners stellen is hoe ze de acties van de overheid en humanitaire actoren kan ondersteunen met de bevolking.

CODIC tracht gezondheidsorganisaties bewust te maken van de nood aan participatie en betrokkenheid van de bevolking door (1) vormingen te organiseren in Noord-Kivu voor lokale gezondheidsorganisaties voor de bestrijding van ebola en (2) aanbevelingen op te stellen voor het verder verloop van de ebola-campagne. EDS tracht de reacties, beeldvorming en percepties omtrent ebola van de bevolking in kaart te brengen via hun bestaand netwerk van volksgezondheidscomités.

Kortom, onze partners ijveren voor meer participatie in het ebola-debat en trachten een brug te bouwen tussen de bevolking en humanitaire gezondheidsorganisaties enerzijds en de bevolking en de (boven)lokale overheden anderzijds.

Lies Busselen is medewerker bij de ngo Viva Salud. Zij houdt op MO.be een blog bij over haar ervaringen in Congo.