“De IAO kan een rol spelen voor waardig werk in global supply chains”

Blog

“De IAO kan een rol spelen voor waardig werk in global supply chains”

“De IAO kan een rol spelen voor waardig werk in global supply chains”
“De IAO kan een rol spelen voor waardig werk in global supply chains”

In een interview aan Actrav (Action pour les Travailleurs) maak ik de balans op van de 105de Internationale Arbeidsconferentie. De tekst verscheen op de website van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie), maar hieronder vind je deel 1 van de tekst in het Nederlands.

Eerst en vooral zijn woorden van dank op hun plaats voor de zes mensen die dagelijks rapporteerden over de Internationale Arbeidsconferentie op mijn ‘gehackte’ blog. Deze zestien schitterende verhalen geven een goed beeld geven van de conferentie.

De 105de Internationale Arbeidsconferentie is net afgelopen. Hoe beoordeel jij de resultaten van dit jaar?

Luc Cortebeeck: Ondanks de hoogspanning tot het laatste moment, was de conferentie werd een succes. De Commissie van de ‘Global Supply Chains’, de internationale productie- en bevoorradingsketens, bezorgde ons het meeste last. Op sommige momenten zaten we vlakbij een mislukking, dus waren we ongerust over de mogelijke afloop. Dat zou heel schadelijk zijn voor de IAO, uitgerekend op een moment waarop de organisatie denkt en werkt over ‘de toekomst van het werk’. De IAO richt zich in de eerste plaats tot lidstaten, maar ook de bedrijfsnetwerken hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. Uiteindelijk bereikten we een akkoord anderhalf uur na het vooropgestelde einde van de besprekingen. De complexe en moeilijke onderhandelingen kwamen tot een goed einde en applaus weerklonk op alle banken. Zowel op die van de werknemers, van de overheden als van de werkgevers. Alle commissies hadden hun werk goed afgerond. De 105de Internationale Arbeidsconferentie was geslaagd.

Er kwam dus een akkoord over de wereldwijde supply chains, maar wat vind je van de inhoud?

Luc Cortebeeck: De uitdagingen waren enorm. Uiteraard konden we niet ontkennen dat netwerkbedrijven in sommige landen en regio’s een positieve bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. Tegelijk weten we allemaal hoe ze een omgeving creëren die in nog veel meer landen en in enorm veel bedrijven schendingen van de arbeidsnormen toelaat. Waardig werk is in de meeste toeleveringsketens hoogstens een verre droom.

De conclusies vragen aan de overheden om hun arbeidsinspectie te versterken en om de sociale dialoog en de fundamentele principes en rechten op het werk - waaronder de vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen – toe te passen. De bedrijven en ‘global supply chains’ moeten op hun beurt de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten respecteren. Op vlak van werknemersrechten moet een ‘due diligence’, een zorgvuldig beheer, worden toegepast.

In de IAO bestaat al een Tripartite Beginselverklaring over multinationale Ondernemingen die moet worden herzien. Maar wat tot nu toe heel moeilijk lag bij de werkgevers, is de erkenning van grensoverschrijdende vormen van sociale dialoog. Deze worden nu erkend, de Internationale Kaderakkoorden kunnen een belangrijk instrument zijn in de toepassing van internationale normen in wereldvertakte bedrijven.

Vooral belangrijk is dat de problemen in de global supply chains nu erkend worden en dat de IAO een rol kan spelen bij de oplossing ervan.

Een expertenvergadering (met deskundigen van regeringen, werkgevers en werknemers) moet nu de algemene besluiten concreet maken. en werknemers. Van deze vergadering wordt veel verwacht. De specialisten moeten nagaan wat de zwakke punten zijn in de huidige internationale conventies om deze netwerkbedrijven te vatten. Zij moeten aangeven: “Welke richtlijnen, programma’s, maatregelen, initiatieven of normen (conventies en/of aanbevelingen) nodig zijn om waardig werk in de wereldwijde supply chains te bevorderen en de hinderpalen weg te werken.” Er werd een goed fundament gelegd maar veel moet nog gebeuren. Vooral belangrijk is dat de problemen in de global supply chains nu erkend worden en dat de IAO een rol kan spelen bij de oplossing ervan. De deur voor een nieuw instrument, een aanbeveling of conventie, staat open. Om de werkgevers toch al zover te krijgen, konden we rekenen op de steun van de landen van de Europese Unie, de Afrikaanse landen en de Verenigde Staten.