De iets wat ruwere kant van Zuid-Afrika

Blog

De iets wat ruwere kant van Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is een prachtig land om in te wonen en heb hier al heel leuke momenten beleefd, maar vorig weekend was het toch wel even schrikken... Ik zat vorige week in een “shabeen” (*) met wat vrienden te kletsen maar dit was van korte duur.

Op een bepaald moment ontstond in de shabeen een hevige discussie en meestal blijven die niet alléén bij woorden dus is het beter om je niet al te veel te mengen. Ik kreeg al snel een heel naar gevoel en verplaatste me naar een andere ruimte met nog enkele mensen  terwijl plots een pistool afgevuurd werd. Gelukkig was niemand gewond geraakt.
Ik ben toen achter de muur blijven staan van de laatste kamer van de woning wachtende tot die personen weg gingen, maar was toch nog ongerust dat ze de woning zouden betreden maar daar bleven we gelukkig van gespaard. De politie kwam snel ter plekke maar kon blijkbaar niets ondernemen omdat ze eerst versterking nodig hadden die van 30km ver moet komen. Ik hoorde ook van hen dat in de buurt op een boerderij een man door zijn dronken vrouw doodgestoken was.
We zijn nu twee dagen later en de politie jaagt nog steeds op de persoon die schoten loste maar die is blijkbaar gaan vliegen. Ik vernam wel dat die man tot een van de gevaarlijkste plaatselijke gangstergroepen behoorde en een soort van “hitman” was. Hij zou de groep verlaten hebben waardoor hij nu ook door hen gezocht wordt omdat hij natuurlijk te veel informatie weet. Hier in Elandsbay zijn de mensen zwaar geschokt omdat iedereen van een veilig dorp houdt en geen situatie zoals deze wenst. Zelf de familie van de persoon in kwestie is bang. Het probleem is dat iedereen bang is om er een zaak van te maken bij de politie want deze persoon heeft al meer dan 20 moorden op zijn geweten en ontsnapt door de corruptie altijd uit de handen van het gerecht.
Het gangesterisme is hier als een alternatieve economy en de macht van de gangsters is geïnspireerd op “maffia -stijl” en aldus behoorlijk angstwekkend. Als er zich een situatie voordoet lopen de straten leeg en bij de komst van de politie weet niemand iets uit schrik om zelf slachtoffer te worden.
In 2003 oppereerden verschillende soorten bendes in de Capeflats (**) en waren ernstige conflicten tussen de bendes onderling waarbij heel wat doden vielen. Deze bendes waren bekend onder liederlijke namen en waren zelfs genummerd :  26ste “ gang” (bijgenaamd de Amerikanen) waren gespecialiseerd in het beroven van mensen;  de 28s (gekend als The Firm – met ook afdeling in Vredeburg)  probeerde op allerlei  manier geld te verdienen. De 27s bende (ook bekend als de “killers”)  is een splintergroep (groep afgesplitst van beide vorige). Deze groepen onderling voeren meestal géén vreedzame dialoog.
(*) Een shabeen is een soort smokkelhuis waar meestal bier verkocht wordt. Meestal hebben deze mensen geen vergunning om bier te verkopen maar is voor hen een bron van inkomsten. De smokkelhuizen in Elandsbay zijn jammer genoeg de enige vormen van ontspanningsplekken voor de mensen uit het dorp tijdens het weekend. In sommige huizen is zelfs een pooltafel aanwezig en doorgaans gaat het er hier in Elandsbay meestal rustig aan toe.
(**) Capeflats (in het Afrikaans : die Kaapse Vlakte) is een verzamelnaam voor het zuid-oostelijk gebied buiten Kaapstad waar het apartheidsregime begin de jaren 1950 zo’n 60.000 niet-blanke bewoners naar deporteerde.