De revolutie gaat voort

Blog

De revolutie gaat voort

De revolutie gaat voort
De revolutie gaat voort

Toen ik hier in september aankwam deden activisten nog de moeite me ervan te overtuigen dat de revolutie nog steeds aan de gang was. De situatie leek eigenlijk gekalmeerd maar kleine groepen mensen bleven vechten tegen de staat van beleg, de militaire rechtbanken, corruptie van de rechters en het leger dat steeds meer de macht naar zich toetrekt. Hoewel het nog niet zeker is wat de politie en leger juist zal doen, gaat de revolutie nu duidelijk wél voort.

Het is de eerste keer sinds 11 februari dat er zo veel volk samen op Tahrir staat. En deze opstanden hebben niets te maken met de aanstaande verkiezingen. In februari had het leger beloofd de macht binnen de zes maanden over te dragen aan een democratisch verkozen regering, en waar staan ze nu? Het is ondertussen 8 maanden geleden en de presidentiële verkiezingen zouden pas plaatsvinden in 2013!

Of hebben ze wel te maken met de verkiezingen, want wat voor zin heeft het een parlement te verkiezen en aan de grondwet te sleutelen als het leger nog steeds de macht heeft? Het leger dat zogezegd de revolutie van het volk verdedigde maar later haar eigen burgers afslacht in Maspero?

Ondertussen blijven er berichten binnenkomen over buitensporig politiegeweld: overdreven gebruik van gasbommen (die ook echt giftig zouden zijn omdat ze al jaren vervallen zijn), de politie die met rubberen kogels op de hoofden van de burgers mikt en zelfs met scherp zou geschoten hebben, afbranden van tenten op Tahrir, binnenvallen van het veldhospitaal, … Er circuleert een vreselijke video op het internet waar je de politie het levenloze lichaam van een betoger tussen een hoop afval ziet trekken (ondertussen wordt deze ook op al-Jazeera getoond). Wat heeft dit te maken met het verdedigen van de veiligheid? Waarom is de politie zo wreed? Ze heeft een absoluut gebrek aan respect voor menselijk leven en dit gaat deze video gaat de bevolking niet gemakkelijk slikken. Voor duizenden mensen op Tahrir is het duidelijk dat de situatie niet veranderd is sinds Mubarak.

Woede om het verminken en uiteindelijke doden van Khalid Sa‘ied, de absolute grens van politiegeweld tegen haar eigen burgers, heeft in januari de revolutie ontstoken, maar ondertussen is het duidelijk dat ook het leger zich tegen haar eigen bevolking heeft gekeerd. De stencil van Mina Danilo, een christelijke blogger en activist die tijdens de betoging aan Maspero in het hoofd is geschoten, was sinds oktober overal aanwezig in de stad. Later kwam daar nog de blogger Alaa Abdelfatah bij, die met zijn zwijgzaamheid het symbool werd voor het verzet tegen de militaire rechtbanken.

Deze opstand gaat over het verdedigen van de verwezenlijkingen van de revolutie en ze gaan het niet snel opgeven. Het volk wil de val van het militaire regime!

Als je op de hoogte wil gehouden worden van wat er gebeurt op Tahrir, kan dan bijvoorbeeld naar de al-Jazeera live blog en al-Masri al-Yowm.