De Verenigde Naties gaan digitaal op Rio+20

Nieuws

De Verenigde Naties gaan digitaal op Rio+20

Thalif Deen

20 juni 2012

Ooit werden de Verenigde Naties nog smalend de grootste papierfabriek ter wereld genoemd. Op de Duurzaamheidstop in Rio de Janeiro gaan ze voor het eerst volledig digitaal.

Een van ‘s werelds grootste papierfabrieken — de dubieuze titel die traditioneel werd toegekend aan de Verenigde Naties (VN) — wil z’n papieren output stevig aan banden leggen. Secretaris-generaal Ban Ki-moon besliste met zijn ‘Paper Smart’-initiatief dat zijn instelling vrijwel elk document elektronisch moet verzenden en dat er enkel per uitzondering en op uitdrukkelijke vraag geprint mag worden.

In een vorig tijdperk werden duizenden persberichten en volumineuze VN-rapporten ononderbroken afgeleverd op het secretariaat in New York, om aan het einde van de dag onherroepelijk bij het vuilnis, of meer recentelijk, bij het gerecycleerd afval te eindigen.

De Rio+20 top, ook bekend als de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling, is de eerste grote VN-conferentie die volledig digitaal gaat. Daarmee wil de VN in zijn eigen achtertuin uitoefenen wat het predikt naar de wereld.

Zo werden afgevaardigden aangemoedigd om tijdens de voorbereidende vergaderingen in New York, smartphones en tabletten bij de hand te houden en gebruik te maken van de Paper Smart-portaal.

Sinds de invoering van Paper Smart hebben de VN hun afdrukken met 65 procent zien verminderen. Wat op jaarbasis ongeveer overeenkomt met “een stapel die 49 keer zo hoog is als het (39 verdiepingen-tellende) VN-secretariaatsgebouw”, zo vergeleek een medewerker.