"Deze aanslagen zijn misdaden van gemeen recht die losstaan van het recht op vereniging" (Venezuela 5)

Blog

"Deze aanslagen zijn misdaden van gemeen recht die losstaan van het recht op vereniging" (Venezuela 5)

"Deze aanslagen zijn misdaden van gemeen recht die losstaan van het recht op vereniging" (Venezuela 5)
"Deze aanslagen zijn misdaden van gemeen recht die losstaan van het recht op vereniging" (Venezuela 5)

De lezers van deze blog moeten ervan uitgaan dat elk bezoek en alle contacten hun betekenis hebben en niet geïsoleerd mogen bekeken worden. Aan de reacties zie ik vooral hoe mensen voor of tegen het systeem zijn en vooral reageren op één element of één blogbericht zonder de andere gelezen te hebben. We zijn tijdens de missie formeel maar ook informeel in contact met alle realiteiten en visies en zeker ook met deze van de mensen aan de basis.

Wij hebben al lang goede contacten in Venezuela zowel met Chavez-believers als non-believers. Wees gerust: ik heb geen vooringenomen stelling die ik wil aantonen. Ik heb begrepen dat ik wat sommige reacties betreft in goed gezelschap ben, ook Rudi Vranckx en de VRT worden leugenaars genoemd in een reactie op een recente Panorama-uitzending over ontvoeringen in Venezuela. Nochtans, bij een ontmoeting in de marge van de missie vertelt iemand me hoe hij onder de indruk is van de dood en de uitvaart van een vriend de morgen van ons contact, neergeschoten als gijzelaar bij een ontvoering.

De bezoeken aan het Hooggerechtshof, de onderzoeksrechter, de Procureur-generaal en de Gerechtelijke Politie zouden duidelijkheid moeten brengen over de klachten van de werkgevers.

Alle gerechtelijke instanties verstrekken gegevens die bevestigen dat het geweld een wijd verspreid probleem is in Latijns-Amerika in het algemeen en in Venezuela in het bijzonder. Ze tonen ons aan hoe alle schendingen van de mensenrechten sterk worden aangepakt met een nationale actie tegen het geweld, in coördinatie met meerdere instellingen en het middenveld. Deze maatregelen blijken naar hun zeggen het laatste jaar succes te hebben, met een vermindering van de moorden en de ontvoeringen. De Gerechtelijke Politie geeft aan dat de criminaliteit in enkele jaren met 17% is herleid.

Maar de aanslagen op het gebouw van Fedecamaras (24 februari 2008) en de aanslag op vier verantwoordelijken van de organisatie in 2010 zijn volgens justitie zaken van gemeen recht die vervolgd worden. Ze hebben volgens hen geen relatie met de vrijheid van vereniging. Het politieonderzoek in verband met de drie kogels die mevrouw Albis Munoz troffen en de korte ontvoering van drie andere leiders van de werkgeversorganisatie was na 5 dagen afgerond, toch is de juridische procedure niet afgesloten en werd dus niemand veroordeeld. De instanties antwoorden hierop dat de zitting werd uitgesteld omdat mevrouw Munoz niet aanwezig was op de zitting. Deze zitting wordt over enkele weken heropend. Er zijn twee beschuldigden. Over drie andere mannen die gezien zijn, hebben zij geen nieuws. Wat betreft de bomaanslag van 2008 zijn de daders ook bekend en zal de zaak worden uitgesproken.

Over het strafonderzoek naar de voorzitter van Fedecamaras over bepaalde uitspraken in de media, die door de ILO worden gezien als behorend tot zijn rol, wordt nu gesteld dat er geen onderzoek loopt. Met andere woorden, de zaak is dus geseponeerd.

De  missie toont zich ongerust door de affichefotocampagne van de regering tegen een aantal leiders van werkgeversorganisaties die zo zonder enige vorm van proces vogelvrij worden verklaard en dus echt gevaar voor hun leven lopen. De regering noemt dit de strijd tegen de economische oorlog, hierover geven de gerechtelijke instanties geen verdere toelichting.

De onteigeningen van de boerderijen of bedrijven van meerdere vice-voorzitters van Fedecamaras, sommige gevallen zijn uitgesproken, andere niet. Meermaals zouden de ‘vermeende’ eigenaars onvoldoende kunnen bewijzen dat het over hun eigendom gaat, aldus de gerechtelijke instanties.

Het laatste woord over dit alles is niet gezegd. Wij zullen de betrokkenen van Fedecamaras nog ontmoeten. Wij treden uiteraard niet in de plaats van de gerechtelijke instanties maar recht moet geschieden. Onze opdracht als ILO-missie is gerechtigheid te eisen, “the rule of law” en het recht van vereniging en de inspraak van de sociale partners in Venezuela af te dwingen, volgens de conventies van de ILO.