Dit is het grootste cadeau dat de wereld aan de 100 miljoen huisbedienden wereldwijd kan bieden!

Blog

Dit is het grootste cadeau dat de wereld aan de 100 miljoen huisbedienden wereldwijd kan bieden!

Dit is het grootste cadeau dat de wereld aan de 100 miljoen huisbedienden wereldwijd kan bieden!
Dit is het grootste cadeau dat de wereld aan de 100 miljoen huisbedienden wereldwijd kan bieden!

Al gedurende eeuwen en over de hele wereld worstelt huispersoneel met uitsluiting en exploitatie. Hun strijd en roep naar rechtvaardigheid, om erkend te worden als werknemers en om met respect behandeld te worden, krijgt eindelijk gehoor. Een internationale conventie rond huispersoneel is vandaag aangenomen tijdens de 100ste sessie van de Internationale Arbeidsconferentie.

Dit is het grootste cadeau dat de wereld aan de 100 miljoen huisbedienden wereldwijd kan bieden. Zoals ik het begrijp, liggen de verdiensten van deze conventie in het feit dat huisbedienden worden erkend voor hun belangrijke bijdrage aan de globale economie, dat de IAO-lidstaten de mensenrechten van het huispersoneel moeten respecteren, beschermen en bevorderen, inclusief het recht op vereniging, collectieve onderhandelingen, waardige werkomstandigheden, sociale zekerheid, het recht op een minimumloon en een jaarlijkse vakantie, bescherming tegen elke vorm van misbruik en geweld, toegang tot de rechtbank, etc.

Het is zoals een droom die uitkomt! Ik voel me geprivilegieerd om dit moment te mogen bijwonen en ben me terdege bewust van het feit dat nog veel werk op tafel ligt om, eenmaal thuis, ervoor te zorgen dat deze conventie een realiteit wordt voor de vele huisbediendes in India.

Chandran Riymonds, National Domestic Workers Movement