Domestic Violence

Blog

Domestic Violence

Domestic Violence
Domestic Violence

Het is in Zuid-Afrika ook geen uitzondering dat je een vrouw of oudere man ziet rondlopen met een blauw oog of andere zichtbare letsels door huishoudelijk geweld. Nog steeds wordt de vrouw in het huisgezin beschouwd als minder en is de vrouw daar om de man naar wenken te dienen.

Vaak worden ook oudere mannen mishandeld door vb hun pensioen achter te houden en lettelijk op te drinken. Maar hier komt verandering. De politie in Zuid-Afrika organiseert op regelmatige basis workshops om de mensen meer bewust te maken van hun rechten en plichten. Vele mensen zijn nog bang om een klacht in te dienen of trekken na enige tijd hun klacht terug.

Onder domestic Violence verstaat men seksueel misbruik, fysieke mishandeling of agressie, schade aan eigendommen of alles wat waarde heeft, stalking, economisch misbruik bv wanneer een andere persoon geld houdt waar u wettelijk recht op heeft.

Emotionele mishandeling zoals vb onmenselijk of vernederend gedrag waaronder herhaalde beledigingen, vloeken en bedreigingen.

Alle ander gedragingen die een bedreiging voor uw veiligheid, gezondheid en welzijn vormen.

http://www.saps.gov.za/crime_prevention/women/domestic_violence.htm