Een “agressieve” aanpak voor waardig werk en groene jobs

Blog

Een “agressieve” aanpak voor waardig werk en groene jobs

Een “agressieve” aanpak voor waardig werk en groene jobs
Een “agressieve” aanpak voor waardig werk en groene jobs

Op de Internationale Arbeidsconferentie zit de eerste week er op. In het comité over duurzame ontwikkeling, waardig werk en groene jobs hebben de verschillende landen, de werkgevers en de werknemers hun kaarten op tafel gelegd. Tijd dus om een eerste balans op te maken. Bert De Wel volgt de gesprekken voor het ACV.

Eerst het goede nieuws. De vertegenwoordigers van zowel de landen uit het Noorden als het Zuiden waren positief over de nood aan een sterke koppeling tussen waardig werk en de transitie naar duurzame ontwikkeling. Het hoeft niet te verwonderen dat de werkgevers meer op hun hoede waren. Toch erkennen ook zij het belang van sociale dialoog en werknemersparticipatie om tot duurzame ontwikkeling te komen (dat is toch al iets!). Toch is het absoluut belangrijk om op onze hoede te zijn. En dit om twee redenen. Eerst en vooral is het cruciaal dat alle aspecten van onze Rechtvaardige Transitie meegepakt worden. Gerardo Martinez, de Argentijnse woordvoerder van de werknemers in dit comité, heeft het over “un combo”, een pakket van maatregelen die samen genomen moeten worden. Het gaat over investeren in duurzame en waardige jobs, respect voor de fundamentele rechten van werknemers, sociale dialoog op alle niveaus, sociale bescherming, vorming en opleiding. Het kan niet de bedoeling zijn om één of meerdere aspecten te verwaarlozen of weg te laten.

Gerardo benadrukte eveneens dat we een “agressieve” aanpak volgen in ons comité. Agressief niet in de betekenis van “gewelddadig”, maar wel als antwoord op de “regressieve” houding van de werkgevers. Overal zien we pogingen om de verworvenheden van het tripartiet overleg (overheden, werkgevers en werknemers) binnen de Internationale Arbeidsorganisaties te ondermijnen. De werknemers zijn er nochtans rotsvast van overtuigd dat dit constructief overleg een fundament is van onze welvaart, en dat we dit overleg absoluut moeten vrijwaren en versterken. We moeten het onder andere versterken met een sterke aanpak rond duurzame ontwikkeling, waardig werk en groene jobs. Hierover goede afspraken maken is de uitdaging waar we hier in Genève voor staan in de volgende week.

Bert De Wel
Studiedienst ACV