Een babelse spraakverwarring

MO* op MOOOV

18 juni 2012
Blog

Een babelse spraakverwarring

Een babelse spraakverwarring
Een babelse spraakverwarring

Tegelijk met de VN-Rio+20 conferentie in het Riocentro, vinden hier een brede waaier van activiteiten plaats over duurzame ontwikkeling en groene economie, sommigen in het verlengde van het VN-gebeuren, anderen met een bijzonder kritische kijk op het discours en de benadering van de VN.

Aan het ene uiteinde van dit gamma is er het pro-VN- Stakeholdersforum van de bedrijven die deel uitmaken van de Global Compact. Aan het andere uiteinde is er de Cúpula dos povos, het forum van organisaties uit de civiele samenleving voor wie het discours van groene economie niets anders is dan een greenwash circus en een nieuwe vorm van kolonisatie van het Noorden ten aanzien van het Zuiden. Kortom een totale spraakverwarring, of liever: uit elkaar groeiende werelden.

Alternatieve initiatieven

Het alternatieve forum in het Aterra dos Flamengos, waar ik vandaag een kijkje ging nemen, heeft veel weg van een Wereld Sociaal Forum, waar ontelbare alternatieve initiatieven ruimte krijgen om voorgesteld en besproken worden. Stuk voor stuk verhalen van moedig verzet tegen het dominante neoliberale model (lokale groepen die het opnemen tegen in mijnbouwprojecten, ontbossingsprojecten, landroof en plantages voor papier en biobrandstoffen, grote infrastructuurprojecten, stuwdammen…). Verhalen ook van alternatieve initiatieven zoals het wereldwijde netwerk van ecodorpen, projecten van agro-ecologie, herbebossing of recyclageprojecten.

Alles is basisdemocratisch georganiseerd, iedereen is welkom, iedereen kan zijn zeg doen.

Het resultaat van dit alles is een dynamisch maar onoverzichtelijk gebeuren, waarbij het bijzonder moeilijk is om tussen het bos de bomen nog te zien.

François Houtart

Zelfs François Houtart, zowat de godfather van dit soort initiatieven, deelt die mening. Ik ontmoet hem op een plenaire sessie in de grote tent waar het gaat over het beheer van het gemeengoed, de “commons”.

In de lange rij van sprekers die zich aandienen om hun zeg te doen, heeft ook Houtart spreektijd gevraagd. Vanuit een breder netwerk heeft hij gewerkt aan een manifest voor de Universele Verklaring voor het Gemeengoed van de Mensheid en dit project komt hij ook hier voorstellen. Bedoeling is steun te verwerven voor deze universele verklaring, om ze vervolgens op het volgende Wereld Sociaal Forum in 2013 voor te stellen.

Kloof

Gisteren bracht VN-secretaris-generaal van Unep, Achim Steiner, een bezoek aan deze alternatieve top. Naar verluidt wilde hij een overleg met de organisatoren. Die wilden daar enkel van weten als het in een publiek en open debat zou gebeuren, voor het oog van het publiek. Aangezien dit niet echt op de agenda stond voor Steiner, is die onverrichter zaken weergekeerd.

De kloof tussen de ene en de andere wereld is ook hier groter dan ooit.