Afrika, een continent van hoop

Blog

Afrika, een continent van hoop

Afrika, een continent van hoop
Afrika, een continent van hoop

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres: 'Wanneer ik naar Afrika kijk, zie ik een continent van hoop, belofte en enorm potentieel.'

Al te vaak ziet de wereld Afrika enkel door het prisma van problemen. Wanneer ik naar Afrika kijk, zie ik een continent van hoop, belofte en enorm potentieel. Ik streef ernaar om op deze sterkte verder te bouwen en om een hoger platform van samenwerking tussen de Verenigde Naties en de Afrikaanse leiders en bevolking vanop te zetten. Dit is essentieel om inclusieve en duurzame ontwikkeling te bevorderen en de samenwerking voor vrede en veiligheid te verdiepen.

Dit is de boodschap die ik meebracht naar de recente Top van de Afrikaanse Unie in Addis Ababa, Ethiopië – mijn eerste belangrijke missie als Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

Bovenal kom ik in een geest van diepe solidariteit en respect. Ik ben ervan overtuigd dat de wereld veel te leren heeft van Afrikaanse wijsheid, ideeën en oplossingen.

Ik bracht ook een diepe dankbaarheid mee. Afrika voorziet wereldwijd het merendeel van de peacekeepers van de Verenigde Naties. Afrika’s naties vallen onder ’s werelds grootste en meest gastvrije gastlanden voor vluchtelingen. Een aantal van ’s werelds snelst groeiende economieën liggen in Afrika.

De recente oplossing van de politieke crisis in Gambia demonstreerde opnieuw de kracht van Afrikaans leiderschap en eenheid om bestuurlijke uitdagingen te overkomen en democratie, mensenrechten en de eerbiediging van de rechtstaathoog te houden.

Ik verliet de Top meer overtuigd dan ooit dat heel de mensheid er beter van zal worden door te luisteren naar, te leren van en samen te werken met de bevolking van Afrika.

We hebben de plannen klaar om een betere toekomst te bouwen. De internationale gemeenschap is het tweede jaar ingegaan van de implementatie van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, een gezamenlijke inspanning om globale armoede, ongelijkheid, instabiliteit en onrechtvaardigheid de wereld uit te helpen. Afrika heeft haar eigen complementair en ambitieus plan aangenomen: Agenda 2063.

Opdat de bevolking van Afrika ten volle kan profiteren van deze belangrijke inspanningen, moeten deze twee agenda’s strategisch op elkaar afgestemd worden.

Dit begint met preventie. Onze wereld moet gaan van het onder controle brengen van crisissen naar het voorkomen ervan in de eerste plaats. We moeten de cyclus van te laat en te weinig reageren doorbreken.

Het merendeel van de hedendaagse conflicten zijn intern, ontketend door wedijver om macht en hulpbronnen, ongelijkheid, marginalisering en sektarische breuklijnen. Vaak ontvlammen ze door geweldadig extremisme of voorzien ze de brandstof ervoor.

De Verenigde Naties engageren zich om hand in hand samen te werken met partners waar een conflict of de dreiging van een conflict de stabiliteit en het welzijn in gevaar brengt.

De beste preventie en het zekere pad naar duurzame vrede is inclusieve en duurzame ontwikkeling.

We kunnen vooruitgang versnellen door meer te doen om kansen en hoop voor jonge mensen te voorzien. Meer dan 3 op 5 Afrikanen zijn jonger dan 35. Het best gebruik maken van dit enorm voordeel betekent meer investeren in opleiding, training, waardig werk en jongeren engageren om hun eigen toekomst vorm te geven.

We moeten ook alles doen om vrouwen te empoweren zodat ze een volwaardige rol kunnen spelen in duurzame ontwikkeling en duurzame vrede. Ik ben tevreden dat de Afrikaanse Unie consistent een speciale focus op gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen heeft gelegd.

Ik heb het opnieuw en opnieuw gezien. Wanneer we vrouwen empoweren, empoweren de wereld.

Ik ben naar Afrika gereisd als partner, vriend, en geëngageerde pleitbezorger voor het veranderen van het narratief over dit diverse continent. Crisissen representeren op hun best een gedeeltelijk beeld. Maar vanuit een hoger platform van samenwerking, kunnen we het totaalbeeld schetsen – een dat het enorm potentieel en de opmerkelijke succesverhalen in elke hoek van het continent in de kijker zet.

Met dat perspectief twijfel ik er niet aan dat we de strijd voor duurzame en inclusieve ontwikkeling, die ook de beste wapens zijn om conflict en lijden te voorkomen, kunnen winnen, waardoor Afrika nog krachtiger kan schitteren en de wereld kan inspireren.

António Guterres, secretaris-generaal van de VN