een gedicht

Blog

een gedicht

een gedicht
een gedicht

Na 60 dagen in 'lock down', dat is een volledige isolatie van alle gevangenen na een schietincident in de gevangenis, schrijf ik jullie dit gedicht, met de vele vrienden over heel de wereld in gedachten.

De stellingname van jullie Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht in onze zaak is waardig en juist. Ik herken er het werk in van veel Belgische vrienden. We zijn jullie heel erg dankbaar. Groeten aan allemaal.

Hasta la victoria siempre!

In het oog van de orkaan

waar het zo erg naar onrecht ruikt

naar tijd van wraak

naar verbitterde wapens,

heb ik op méér dan

vier broers kunnen rekenen,

het zijn er miljoenen,

hun omhelzingen en stemmen,

de duiven die rond mijn lichaam cirkelen

met hoop,

de levende hoop

op hun enorme vleugels,

ontbreken nooit

een troubadour met zijn gitaar

bezingt mijn geluk en

mijn ongeluk,

een schilder met een bloem

tekent gezichten en

meer geliefde en bewonderde gezichten

en een dichter met een lamp

die dag en nacht

klaarheid brengt,

wat kan ik meer vragen!

In het oog van deze orkaan,

waarin onheilspellende winden

me binnensleurden

is het best wel de moeite waard

bereid te zijn om te sterven.

Antonio Guerrero