Eindelijk een regering in El Salvador

Blog

Eindelijk een regering in El Salvador

Eindelijk een regering in El Salvador
Eindelijk een regering in El Salvador

De voorbije week was het op allerlei gebieden erg druk in El Salvador.

Maandag 24 maart verklaarde het Kiestribunaal een beroep van de verliezende ARENA partij, waarin ze vroegen om alle stembussen te openen en de stemmen opnieuw te tellen (iets wat volgens de kieswet alleen mag als het aantal betwiste stemmen groter is dan het verschil tussen beide partijen, wat hier duidelijk niet het geval was) onontvankelijk. Daarmee was het laatste beroep binnen het Kiestrubunaal opgelost.

ARENA vond van alles uit om de verkiezingen ongeldig te laten verklaren. Volgens hen zouden 10.000 FMLN-leden tweemaal gestemd hebben en zouden 6.500 gevangenen ook hun stem hebben uitgebracht. Ze brachten zelfs een gemaskerde “gevangenisbewaker” op de televisie die beweerde dat de gevangenen uit de 19 gevangenissen naar de stembussen werden gebracht.

Die man wordt nu aangeklaagd voor het afleggen van een valse getuigenis en blijkt een medewerker van ARENA-volksvertegenwoordigers te zijn. Geen enkele aanklacht van fraude kon door ARENA bewezen worden. Het kiestribunaal legde alle klachten dus naast zich neer.

Op dinsdag 25 maart kregen de gekozen president en vice-president van het FMLN hun officiële aanstelling uit de handen van de voorzitter van het kiestribunaal, ondanks het feit dat er nog een beroep door ARENA was aangetekend bij het Hof voor Grondwettelijke Zaken, waarin ze opnieuw vroegen om alle stembussen te openen.

De dag na de officiële aanstelling sprak het Hof zich ook uit. Met drie stemmen tegen twee werd het beroep van ARENA onontvankelijk verklaard. Daarmee was de kous voor ARENA af. Ze moeten wel Salvador Sánchez Cerén als nieuwe president aanvaarden. Dat doen ze dan ook, hoewel ze er duidelijk bij zeggen dat ze hem niet erkennen als gekozen president.

De gekozen president heeft al zijn eerste vergadering gehad met kopstukken uit het bedrijfsleven. Dat is een goed teken en ligt helemaal in de lijn van de beloftes, waar hij voortdurend zei dat hij met en voor ALLE Salvadorenen zou regeren.

Op 1 juni krijgt hij de presidents sjerp én verantwoordelijkheid op zijn schouders gelegd. Het worden 5 moeilijke jaren, maar we zien wel dat Sanchez echt van plan is om een plan voor de hele natie uit te werken.

Het eiland “El Conejo”

Honduras heeft op het onbewoonde eilandje El Conejo (Het Konijn) een landingsplaats voor helikopters aangelegd. De president van Honduras ging die peroonlijk inhuldigen met de boodschap dat dit eilandje (50 hectare groot en totaal onbewoond) 100 procent eigendom van Honduras is.

El Salvador ziet dit als een schending van de afspraken en beweert dat dit eilandje 100 procent van El Salvador is. Zowel de president als het congres hebben duidelijk laten weten dat ze geen militaire provocatie zullen beantwoorden en dat dit probleem via diplomatieke weg of via internationale rechtbanken moet worden opgelost.

Het is wel merkwaardig dat op het moment dat er grote inspanningen geleverd worden om Midden-Amerika dichter bij mekaar te brengen, Honduras een claim legt op een eilandje dat niets voorstelt en waar El Salvador van vindt dat het tot El Salvador behoort.

Voor Honduras is het eilandje op zich niet belangrijk, wel de 3 mijlen eromheen, want dat geeft hen een grotere toegang tot de Stille Oceaan.

Hopelijk is de diplomatie sterker dan de wapens en vinden beide landen zonder bloedvergieten een oplossing voor dit probleem.

Onveiligheid

Het aantal moorden is ondertussen weer gestegen tot 12 per dag. De slachtoffers zijn voornamelijk leden van de bendes, die geen toegang tot hun “territorium” toestaan voor mensen die wonen in het gebied dat door de “vijand” (lees: de andere bende) gecontroleerd wordt.

Wat wel nieuw is, is het feit dat de politie deze week een bende van meer dan 50 mensen heeft opgerold. Die bende specialiseerde zich in het stelen van luxe-auto’s. Eenmaal gestolen gingen ze de gegevens van de auto’s veranderen, kregen ze een nummerplaat uit Guatemala en werden dan verkocht. Het verbazende is wel dat het hier gaat om allemaal mensen met een titel: advocaten, een onderzoeksrechter, artsen, een dominee en noem maar op. Allemaal mensen uit de meest welvarende wijken van de hoofdstad.

Het werd tijd dat de witte-boordenmisdadigers eindelijk ook kunnen worden opgepakt.

Bisschop Romero

Het is ondertussen al 34 jaar geleden dat Bisschop Romero door een scherpschutter en op bevel van Majoor D’Aubuisson, oprichter van de ARENA-partij en van de doodseskaders, vermoord werd.

Toch leeft de bisschop verder onder de bevolking. Met heel veel activiteiten werd zijn nog steeds levendige boodschap herdacht.

Het congres heeft, op verzoek van President Funes, het internationale vliegveld van El Salvador een nieuwe naam gegeven: Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdamez heet de luchthaven nu. Alle partijen, behalve (uiteraard) ARENA stemden voor de naamsverandering.

De katholieken blijven uitkijken naar de dag dat Paus Franciscus de bisschop zal zalig verklaren. Hoewel dat voor de armen echt niet nodig is, want voor hen is hij al van tijdens zijn leven een heilige.