Even Egyptisch president, nu farao

Nieuws

Even Egyptisch president, nu farao

Even Egyptisch president, nu farao
Even Egyptisch president, nu farao

Cam McGrath

25 november 2012

De recente protesten op het Tahrirplein brengen de revolutie die Moebarak ten val bracht opnieuw in herinnering. Alleen staat nu op de spandoeken te lezen dat huidig president Mursi zich de nieuwe farao waant.

Toen Mohammed Mursi in juni werd beëdigd als president heerste er bezorgdheid over het feit dat de eerste democratisch verkozen president in de Egyptische geschiedeis ondergeschikt zou zijn aan de militaire raad die het voor het zeggen had sinds de val van dictator Hosni Moebarak in 2011.

In augustus vaardigde de president echter een decreet uit dat hem de exclusieve controle over de regering gaf. Die macht werd afgelopen donderdag nog verder uitgebreid met wetsaanpassingen die ervoor zorgen dat zijn beslissingen niet kunnen aangevochten worden. Ook neutraliseerde hij de Justitieraad, een van de laatste instellingen die zijn Islamistische regering nog uitdaagde.

Politieke storm

“Het is geleden van de tijd van de farao’s dat een Egyptische leider nog zoveel macht kon vergaren”, zegt activist Ahmed Hamid tijdens de protesten op het Tahrirplein. “Zelfs Moebarak is nooit zo ver durven gaan en iedereen weet hoe het met hem verging. “

Mursi’s beslissing om zijn bevoegdheden uit te breiden ontketende een politieke storm en legde diepe kloven bloot tussen zijn aanhangers, leden van de Moslimbroederschap en andere conservatieve Islamitische groeperingen, en de liberale en seculiere Egyptenaren, zijn voornaamste tegenstanders.

Afgelopen vrijdag kwam het tot botsingen tussen beide kampen tijdens demonstraties in verschillende Egyptische steden.

Revolutie beschermen

Mursi’s decreet telt zeven artikels waarin hij onder meer vastlegt dat de nieuwe grondwet in aanmaak door geen enkele rechtbank kan aangevochten worden, noch dat de instanties die de nieuwe grondwet opstellen, ontbonden kunnen worden. Deze zet lijkt vooruit te lopen op de mogelijkheid dat sommige zaken ongrondwettelijk kunnen bevonden worden. Dat aanvechten, zal dan niet meer mogelijk zijn.

Mursi’s woordvoerder, Yasser Ali verklaarde op de staatstelevisie dat de uitbreiding van macht noodzakelijk is om “de winst van de revolutie te beschermen” en de impasse met de rechterlijke macht te beëindigen die de democratische overgang van Egypte tot stilstand heeft gebracht. Ook zei hij dat het presidentiële decreet erop gericht is om “de staatsinstellingen te zuiveren” en de “infrastructuur van het voormalige regime te vernietigen.”

De actievoerders die mee het regime van Moebarak ten val brachten, zijn vooral ongerust over de clausule in het decreet die stelt dat de beslissingen van de president niet in vraag kunnen worden gesteld door welke autoriteit ook. Tijdens de protesten droegen verschillende demonstranten banners waarop te lezen stond dat Mursi “de nieuwe farao” is.

Almachtig voor even

“Dat decreet maakt presidentiële beslissingen definitief en niet onderworpen aan de beoordeling van justitie. Dit is een terugkeer naar de Moerarak-stijl, zonder laagje cosmetische wettelijkheid dat het vorige regime nog aanbracht om haar autoritaire manier van handelen te rechtvaardigen”, schreef journalist Hesham Sallam in een opiniestuk.

Tijdens een bijeenkomst van de Moslimbroederschap verklaarde Mursi dat hij nooit de wetgevende macht heeft willen belichamen maar op een moment dat zijn volk, zijn land of de Egyptische revolutie in gevaar zijn, “dan moet ik wel.”

In de hoop om de angst bij de mensen weg te nemen beloofde hij zijn aanvullende bevoegdheden af te staan van zodra een nieuwe grondwet wordt aangenomen en een nieuw parlement wordt verkozen.

Nathan Brown, een expert Egyptisch recht aan de George Washington Universiteit interpreteerde de boodschap als volgt: “Ik Mursi ben almachtig. Met mijn eerste daad als almachtige bedeel ik mezelf met nog meer macht. Maar maak je geen zorgen, het is maar voor een korte tijd.”