Financiële stabiliteit voor St. Theresa Mission Hospital

Blog

Ibenga-Zambia

Financiële stabiliteit voor St. Theresa Mission Hospital

Financiële stabiliteit voor St. Theresa Mission Hospital
Financiële stabiliteit voor St. Theresa Mission Hospital

Sinds enkele jaren is er in Zambia een nieuwe wet in werking, waardoor de ziekenhuizen hun patiënten niet langer kosten kunnen aanrekenen. Als tegenprestatie verhoogde de overheid de subsidies, die zijn echter ontoereikend. Het AFD-team is ter plekke om externe inkomstenstromen te stabiliseren.

Enkele jaren geleden trad er in Zambia een nieuwe wet in werking, waardoor de ziekenhuizen hun patiënten niet langer kosten kunnen aanrekenen. Als tegenprestatie verhoogde de overheid de subsidies, die zijn echter ontoereikend en onregelmatig. Daarop startte het St. Theresa Mission Hospital met externe activiteiten – een buurtwinkel en een restaurant – om de financiële tekorten kunnen opvullen.

Kamutamba Guesthouse

Stijn en Katleen, een Vlaamse koppel, besloten het ziekenhuis te helpen door middel van het uitbouwen van het ‘Kamutamba Guesthouse’ dat sinds enkele maanden het ziekenhuis van een continue extra inkomstenstroom garandeert. Daarnaast zijn ze ook gestart met een landbouwproject, de exploderende bevolkingsgroei in Zambia waarborgt immers een toenemende vraag naar voeding. Een tweetal weken geleden kwam ons vierkoppig team aan in Zambia om verder onderzoek te doen rond deze Income Generating Activities (IGAs) verbonden aan het hospitaal.

Irrigatie en kippenmest

Na uitgebreid onderzoek de voorbije maanden kwamen we tot de conclusie dat een waterbron (in combinatie met pomp en reservoir) de optimale oplossing is om een constante watertoevoer voor de gewassen te kunnen voorzien. Deze investering – mede mogelijk gemaakt door Wereldmissiehulp en de Abdij van Averbode – deden we reeds in het begin van ons verblijf en de installatie vindt op dit moment plaats. Daarnaast lanceerde ons team het idee om het landbouwproject te combineren met het houden van pluimvee. Deze combinatie biedt twee grote voordelen: de kippenmest kan gebruikt worden om de landbouwgrond vruchtbaar te houden en de eieren kunnen verkocht worden aan de lokale bevolking.

Vele inwoners spreken gebrekkig Engels, wat de communicatie bemoeilijkt

Het doel van het landbouwproject is tweevoudig: de verbouwde gewassen kunnen gebruikt worden in de keuken van het ziekenhuis of verkocht worden aan derden. Daarnaast zal er, op termijn, mogelijkheid zijn voor lokale boeren om zich bij te scholen op het gebied van landbouw door als student-werknemer in dienst te treden bij het project.

Taalprobleem

Ter ondersteuning van het landbouwproject doet het team uitgebreid onderzoek naar de potentiële markt voor groenten en fruit in de regio. Het contact met lokale handelaars en restaurants verloopt echter minder vlot dan gehoopt. Door de vele verschillende stammen die in Zambia wonen werd er besloten het Engels als gemeenschappelijk taal te gebruiken. Vele inwoners spreken echter beperkt Engels en gebruiken voornamelijk het lokale dialect, wat de communicatie bemoeilijkt.

De kracht van duurzaamheid

Het resultaat van dit onderzoek zal gebruikt worden om het landbouwproject doelgericht uit te breiden en potentiële donoren in de toekomst te overtuigen van de kracht van het project.
Het tweede luik van ons project bestaat uit het verbeteren van het boekhoudsysteem dat momenteel wordt gebruikt in de buurtwinkel en het restaurant. Hoewel beide activiteiten winstgevend zijn, loopt het hospitaal geld mis door fouten die in het proces sluipen. Om zeker te zijn dat het systeem op een duurzame manier wordt aangepast, gebeurt alles in samenwerking met de werknemers. Het takenpakket van het team bevat enkele grote uitdagingen, maar is bijzonder interessant.